Verzia 1.1.4 - bug fix (oprava chýb)


 • Ročný report nadčasov - úpravy

  Vrámci tlačovej zostavy Ročný report nadčasov sa upravil názov mesiaca pri ukladaní súboru (uvádzaný je už len rok). Taktiež sa odstránil export prázdnych mesiacov. Export údajov do konkrétnych mesiacov závisí od toho či je alebo nie je nastavená rozšírená správa nadčasov. Ak je aktívna, do úvahy sa berie len Preplatené saldo. Ak nie je aktívna, bude exportovať súčet rozdielov, ak je hodnota väčšia ako 0. Ošetrené bolo aj zobrazovanie mimo pracovného pomeru (nevypisovalo ho ak pracovný pomer začínal rovnakým mesiacom ako bol aktuálny mesiac).

 • V evidencii dochádzky pri nastavení “počet neodpracovaných dní počítať v hodinách” vypočítalo v hodinách len prerušenia, nie aj absencie. Ošetrené počítanie všetkých neodpracovaných dní (absencia aj prerušenia) v hodinách alebo dňoch.

 • Ak zamestnanec pracoval dlhšie ako má nastavenú pracovnú dobu, a zároveň po nastavenej pracovnej dobe si zapísal aj iné prerušenia ako práca, časový úsek neuznaného sa zapísal v nesprávnej dĺžke. Ošetrili sme toto zobrazovanie.

 • Ošetrené zmeny vrámci PaM Money S3

  Vrámci nových skutočností a zavedených noviniek od výrobcov personálneho a mzdového programu Money S3, sme prerobili neprítomnosti, ktoré už v exporte figurujú ako časový úsek od-do a teda je uvádzaný aj koniec danej neprítomnosti.

 • Doplnený názov skupiny (aj nadradenej ak je vytvorená) do tlačovej zostavy stravných lístkov nachádzajúcej sa v karte Dochádzka - Uzávierka, do formátu xls a xlsx.

 • Zápis časového úseku prerušenia cez polnoc pomocou počítadla v detaile dňa

  V detaile dňa sa dajú prístupy zapísať pomocou kliknutia na prerušenie na časovej osi. Zobrazí sa následne počítadlo, kde pomocou rolovania myši dokážete nastaviť čas pre prerušenie.
  Zaistili sme aby bol maximálny čas pri prelome dní nastavený na 23:59. Pri zápise po polnoci, teda 00:00 je potrebné ísť do nasledujúceho dňa a vykonať zápis v ňom.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.