Odpočítavanie prestávky počas nočnej


Pri odpočítavaní prestávky z nočnej sa nastavuje “Dĺžka trvania”, typ čerpania fixný (vždy odpočíta nastavený počet minút) alebo skutočný (odpočíta toľko minút, koľko bol zamestnanec na prestávke, maximálne nastavený počet minút), v prípade potreby aj “ohraničený čas prestávky”. Odpočítava sa zo stĺpca “Nočná”.

nastavenie prestavky nocna

Na obrázku nižšie je príklad dochádzky:

nastavenie prestavky nocna priklad

Všeobecné nastavenia započítavania prestávky nájdete v samostatnom návode.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.