Import jedál priamo do Menu pomocou programu Notepad


Jedlá do Menu viete pridávať v časti Strava - Menu, pomocou ceruzky pri konkrétnom dni, a následne vybratím jedla dvojklikom alebo prostredníctvom šípiek.

Import jedál priamo do Menu sa dá urobiť aj úpravou priamo v importom súbore.

Existuje ešte jedna možnosť ako importovať jedlá priamo do menu. Vyexportovaný csv súbor s jedlami si môžete otvoriť v programe Notepad a zmeny alebo vytváranie nových jedál urobiť priamo v ňom (pravý klik myšou na uložený súbor a možnosť “otvoriť cez Notepad) .

Je potrebné zachovať formát buniek:

  • je potrebné zachovať postupnosť položiek (id, dodávateľ, typ, názov, popis, cena, alergény, dátum, výdaj, stredisko)
  • povinné položky sú dodávateľ, typ (jedla) a názov
  • každý súvislý text musí byť v úvodzovkách a položky musia byť oddelené čiarkami (príklad: “Polievka”,“Kapustnica”)
  • ak nechcete vypísať niektoré pole (alebo sa nepoužíva - dátum, stredisko), nechajte len úvodzovky (príklad: “”,“Dodavatel”,“Polievka”,“Slepacia”,”",“0”,“1,2,3”)
  • cena s desatinným miestom musí byť uvádzaná s bodkou alebo čiarkou (príklad: 1.20 alebo 1,20)
  • alergény musia byť oddelené čiarkami (príklad: 1,2,3)
  • keď vypisujete dodávateľa, typ, výdaj, stredisko, je potrebné zachovať rovnaký názov, aký ste zadali pri vytváraní položky. Treba dávať pozor na veľké a malé písmená. (príklad: v AMS sme si vytvorili typ výdaja - Obed, rovnako túto položku musíme napísať aj do nášho importného súboru “Obed”)
  • ak chcete, aby sa jedlo automaticky naimportovalo aj ku konkrétnemu dátumu do menu, vypíšte dátum do úvodzoviek vo formáte YYYY-MM-DD (príklad: “2020-07-23”)

Pozn.: Položky dátum a výdaj spolu súvisia. Ak je vypísaná jedna položka, musí byť aj druhá.

Príklad 1

Pre príklad si môžeme uviesť jedlo Palacinky, kde dodávateľ je Santorio, cena je 3,50 eur a je to pre stredisko Zvolen. Ide o typ výdaja Obed a alergény sú 1, 3 a 5. Chceme, aby sa jedlo automaticky zapísalo aj do menu na 13.8. Položky ID a popis sú prázdne, preto sú uvádzané len samotné úvodzovky. Takto vyzerá príklad vytvorenia nového jedla v programe Notepad:

“”,“Santorio”,“Hlavne jedlo”,“Palacinky”,"",“3.50”,“1,3,5”,“2020-08-13”,“Obed”,“Zvolen”

Príklad 2

Položku Palacinky si necháme rovnakú ako v predchádzajúcom príklade. Dostala po pridaní do jedál ID číslo 2. Chceme ale, aby sa táto položka zobrazila aj ďalšie dni (chceme ju naimportovať do menu) a to konkrétne 15.8. a 16.8. Skopírujeme ten istý riadok a vytvoríme nový, len upravíme v ňom dátum. Súbor bude vyzerať nasledovne:

“2”,“Santorio”,“Hlavne jedlo”,“Palacinky”,"",“3.50”,“1,3,5”,“2020-08-15”,“Obed”,“Zvolen”

“2”,“Santorio”,“Hlavne jedlo”,“Palacinky”,"",“3.50”,“1,3,5”,“2020-08-16”,“Obed”,“Zvolen”

Na videu nižšie je znázornené vkladanie nových jedál aj úprava existujúcich ku konkrétnemu dátumu kvôli importu do menu (video je so zvukom):

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.