Nastavenie nočnej


Čas nočnej

Prvým krokom pri nastavení nočnej by malo byť definovanie času, počas ktorého sa odpracované hodiny zapíšu do Nočnej.

nastavenie casu nocnej

Prestávka

Nastavenie je popísané v samostatnom návode Odpočítavanie prestávky počas nočnej.

Započítavanie nočnej

Ide o započítavanie odpracovaného času počas nočnej.
Systém ponúka viacero možností:

  • V dni, keď bola začatá, hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná začatá.
  • V dni, keď bola dokončená, hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná dokončená.
  • Skutočné rozdelenie, hodiny nočnej sa v tabuľke mesačného prehľadu a v tabuľke detailu dňa rozdelia podľa skutočného času a započítajú do obidvoch dní, počas ktorých nočná trvala.
zapocitavanie nocnej

Na obrázku nižšie je príklad skutočného rozdelenia. Nočná trvá od 15.11 do 16.11, v každom dni sa zobrazuje len odpracovaný počet hodín.

nastavenie nocnej skutocne rozdelenie

Môžete nastaviť, čo v prípade, že sa nočná začne ako pokračovanie inej zmeny alebo zmena začína počas nočnej.
Funkcia “nepočítať, ak začala v inej zmene” sa využíva vtedy, ak sa odpracovaný čas prelína s časom, nastaveným pre nočnú zmenu (napríklad sa poobedná zmena natiahne dlhšie ako do 22:00, alebo ranná začne skôr ako o 6:00). Pokiaľ je “nepočítať, ak začala v inej zmene” zakliknuté, tak sa čas nočnej nezapočíta do nočnej, ale len do odpracovaného času.

Odpracovaný čas presunúť do nasledujúceho dňa.

Ak necháte túto možnosť označenú, tak sa odpracované hodiny presunú do tabuľky nasledujúceho dňa (tabuľka mesačného prehľadu dochádzky a tabuľka detailu dňa).
Na obrázku nižšie môžete vidieť príklad, nočná začala 15.11, ale odpracované hodiny sa zobrazujú až 16.11.

nastavenie nocnej presunut odprac hodiny

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.