Zobrazenie PIN kódu na termináli STL.one


 1. Pre používanie PIN kódu na termináli STL.one (zapisovanie prerušení pomocou PIN kódu) je potrebné vojsť do nastavení terminálu pomocou tlačidla INFO (v pravom hornom rohu).

  image
 2. Ak už máte určeného admina terminálu, v tejto časti bude terminál žiadať o priloženie karty administrátora terminálu. Priložte teda kartu admina terminálu.

  Pokiaľ ste si ešte neurčili admina terminálu pokračujte bodom číslo 4.

  (Pozn.: Admin terminálu slúži na ochranu proti neoprávneným vstupom do nastavení terminálu. Nastavuje sa priamo v dochádzkovom systéme AMS v karte Zoznamy - Zamestnanci, pri konkrétnom zamestnancovi označením položky “Admin terminálu”.)

  image
 3. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej je potrebné stlačiť ikonu “náradia” (modro červená ikona vpravo hore, hneď pod “X”).

  image
 4. Po tomto úkone sa dostanete do nastavení terminálu.

  Vyberte možnosť Nastavenie programu.

  (Pozn.: Sekcie v tejto časti ovládate ako na dotykovom displeji - jemne podržte a potiahnite.)

  image
 5. V tejto časti označte možnosť “Autorizácia PIN-om”. Keď je aktívne, zobrazí sa pri ňom modrá fajka.

  Po tomto úkone môžete vyjsť z nastavení pomocou “X” v pravom hornom rohu.

  image
 6. Následne môžete vidieť, že na základnej obrazovke terminálu STL.one sa zobrazuje tlačidlo PIN, slúžiace na zapisovanie dochádzky prostredníctvom PIN kódu.

  Každý zamestnanec má svoj vlastný PIN kód, ktorý je ID zamestnanca vo formáte xxxx (pri viacciferných číslach je potrebné vypísať celé číslo). Napríklad zamestnanec s ID 0020 zapíše do klávesnice pre PIN kód číslo 0020 a potvrdí.

  image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.