Neuznať v pohyblivom čase


Atribút “Neuznať v pohyblivom čase” sa využíva hlavne vtedy, keď sa má zvolené prerušenie začať uznávať až v pevnom pracovnom čase. Štandardne ide o prípady, keď je pracovný plán tvorený pohyblivým príchodom do práce a pevným príchodom do práce.

Atribút sa nachádza priamo v nastavení prerušenia (Zoznamy - Prerušenia).

Uvedieme si príklad:

Ak si zamestnanec zaznamená odchod k lekárovi v časovom úseku medzi Pohyblivým príchodom - Pevným príchodom a zároveň má Lekár označený atribút “Neuznať v pohyblivom pracovnom čase”, tak sa lekár začne uznávať až od času pevného príchodu do práce. Úsek od zaznamenaného prerušenia po pevný príchod bude neuznaný.

Máme v skupine nastavený pohyblivý čas od 7:00 a pevnú pracovnú dobu od 8:00. Zamestnanec odišiel k lekárovi o 7:45 a prišiel o 9:00. Keďže pevná pracovná doba je od 8:00, tak čas, ktorý zamestnanec strávil pri lekárovi je 1 hodina a 15 minút sa označí ako neuznaný čas (od 7:45 do 8:00), keďže bol tento úsek vrámci pohyblivého času.

image

Rovnakým spôsobom sa bude správať prerušenie aj v úseku medzi pevným a pohyblivým koncom pracovnej doby.

V skupine je nastavený pevný koniec pracovnej doby na 16:30 a pohyblivý koniec o 18:00. Zamestnanec odišiel k lekárovi o 16:00 a vrátil sa o 16:45. Keďže pevný koniec pracovnej doby je o 16:30, čas, ktorý strávil zamestnanec u lekára bude 30 minút a zvyšných 15 minút sa označí ako neuznaný čas (od 16:30 do 16:45), pretože bol tento úsek vrámci pohyblivého konca pracovnej doby.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.