Ako upravím deň v dochádzke?


Môže nastať viacero prípadov, kedy budete potrebovať upraviť údaje v dochádzke. Najčastejšie prípady sú:

  1. Doplnenie prístupu / Zamestnanec si zabudol alebo nemohol zaznamenať prístup na terminál
  2. Vymazanie prístupu / Zamestnanec sa pomýlil a zadal dva krát to isté prerušenie
  3. Zmena typu prístupu / Zamestnanec sa pomýlil a vybral si nesprávny typ prerušenia>
  4. Vloženie celodenného prerušenia

1. Doplnenie prístupu

Príklad: Zamestnanec si zabudol alebo nemohol zaznamenať prístup na terminál

V našom modelovom príklade si zamestnanec zabudol zapísať odchod z práce. Potrebujeme doplniť nový prístup do dochádzky. Deň svieti na tmavo červeno, lebo systém vyhodnotil, že deň nie je ukončený. Otvoríme si konkrétny deň a v časti “prístupy z terminálov” stlačíme tlačidlo “Pridať prístup”. Z rozbaľovacieho menu vyberieme názov prerušenia v našom prípade “práca - odchod”, vyplníme čas a potvrdíme tlačidlom “Uložiť”. Po tom, ako systém aktualizuje údaje, sa do grafu doplní chýbajúci úsek práce. Do tabuľky sa doplní pridané prerušenie a chýbajúci časový úsek. Deň prestane svietiť červenou farbou, keďže je už správne vyplnený.

Na videu môžete vidieť postup pre manuálne doplnenie prístupu:

image

Okrem tlačidla “Pridať prístup” máte možnosť pracovať priamo s grafom a dopĺňať prístupy priamo prostredníctvom legendy. Kliknite na prerušenie a následne nastavte kurzor na čas na grafe. Opätovne kliknite a zobrazí sa tabuľka. Čas môžete v prípade potreby upraviť prepísaním, rolovaním myši alebo šípkami hore a dolu. Keď je čas správne nastavený, vyberte možnosť prístupu - príchod alebo odchod. Následne sa tento prístup zobrazí v tabuľke prístupy z terminálov aj na grafe.

Tento spôsob zadávania prístupu nájdete na videu nižšie:

image

Okrem vyššie popísaných možností manuálnych úprav máte možnosť robiť úpravu aj tlačidlom “pridať” v tabuľke “vypočítané prerušenia” alebo priamo v tabuľke detailu dňa.

image

Pridanie prístupov robíte len cez ľavú tabuľku Prístupy z terminálov.
Manuálnym pridaním časového úseku cez tabuľku “vypočítané prerušenia” obídete automatiku určovania zmeny a značnú časť algoritmu počítania dochádzky!
Túto funkciu odporúčame používať len v krajnom prípade, kedy nie je možné požadovaný stav dosiahnuť iným spôsobom, ktorý nenaruší algoritmus výpočtu (napr. pridaním alebo úpravou prístupu, prípadne pridaním celodenného prerušenia)!


2. Vymazanie prístupu

Príklad: Zamestnanec sa pomýlil a zadal dva krát to isté prerušenie.

V tomto prípade potrebujeme vymazať prerušenie, ktoré je zadané navyše. Vyberieme konkrétny riadok s prístupom, ktorý chceme vymazať a klikneme na tlačidlo “Zmeniť” alebo ho otvoríme dvojitým kliknutím myšou. Zobrazí sa tabuľka, kde môžme meniť prístupy. Klikneme na tlačidlo “Zmazať”. Následne sa nás systém spýta, či chceme prístup skutočne vymazať. Potvrdíme tlačidlom Áno. Prístup sa vymaže, systém automaticky aktualizuje informácie a aktualizuje sa aj graf.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre manuálne vymazanie prístupu:

video manualne vymazanie pristupu

3. Zmena typu prístupu

Príklad: Zamestnanec sa pomýlil a vybral si nesprávny typ prerušenia.

V našom príklade si zamestnanec pri odchode z práce namiesto “práca - odchod” označil “obed - odchod”. Keďže tento údaj je nesprávny, zobrazí sa v tabuľke “Vypočítané prerušenia” a potrebujeme ho opraviť. Rozklikneme si konkrétny deň, kde došlo k chybe. V detaile dňa v časti “prístupy z terminálov” pomocou tlačidla “Zmeniť” alebo dvojitým kliknutím na riadku prerušenia sa otvorí okno, kde v rozbaľovacom okne vieme vybrať správny typ prerušenia. Zmenu potvrdíme kliknutím na tlačidlo “Uložiť”.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre manuálnu zmenu typu prístupu:

image

4. Vloženie celodenného prerušenia

Pokiaľ chcete zamestnancovi nastaviť celodenné prerušenie, nemusíte zadávať samostatné prístupy príchod a odchod, ale môžete použiť tlačidlo “celodenné prerušenie”. Zobrazí sa vám tabuľka, kde vyberiete prerušenie a zmenu podľa ktorej sa má prerušenie počítať. Na vybraný deň sa zamestnancovi nastaví prerušenie v čase trvania podľa nastavení prerušenia a skupiny.

Na videu nižšie môžete vidieť postup krokov pre vloženie celodenného prerušenia:

image

Ako zruším manuálne úpravy?

V prípade, že chcete zrušiť manuálne úpravy a teda obnoviť pôvodne zadané prístupy z terminálov a pôvodne vypočítané prerušenia, kliknite pravým tlačidlom myši na dni, ktorému chcete zmazať manuálne úpravy. Zobrazí sa tabuľka s možnosťami, vyberte „Zrušiť manuálne úpravy“. Program Vás upozorní, že ide o nenávratný krok a po zrušení sa obnovia pôvodne zadané prístupy. Spýta sa, či si to skutočne prajete, kliknite na tlačidlo Áno. Program údaje dochádzky aktualizuje a v riadku vyznačeného dňa sa Vám opäť načítajú pôvodne zadané prístupy.

Pozn.: Pri zrušení manuálnych úprav sa vymažú všetky manuálne vykonané úkony (doplnenie prístupu, úprava prístupu adminom, celodenné prerušenie a pod.). Všetky pôvodné zapísané prístupy z terminálov však ostanú.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre vymazanie manuálnych úprav:

video zrusenie manualnych uprav

Poznámka: V prípade potreby môžete označiť viac dní súčasne (podržte klávesu CTRL a kliknite na dni) a na všetkých naraz zrušiť manuálne úpravy.

Pri manuálnych úpravách existujú dodatočné nastavenia (je potrebné ich povoliť v programe):

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.