VYTVÁRANIE A ÚPRAVA ŽIADANIEK ZAMESTNANCAMI


AKO PRVÉ JE POTREBNÉ NASTAVIŤ V AMS:

  1. V dochádzkovom systéme AMS priamo v nastaveniach prerušenia, administrátor určí, či sa má dané prerušenie zobrazovať v žiadankách a zvolí spôsob ich čerpania.
  2. Aby sa prerušenia s atribútom “povolené v žiadankách” zobrazovali na KIOSKu, je potrebné ich k nemu priradiť (v AMS v časti Zoznamy - Terminály - Priradené prerušenia).
  3. Aby mali zamestnanci možnosť pracovať so svojimi žiadankami na KIOSKu (vytvárať nové, upravovať a stornovať neschválené žiadanky), je potrebné aby boli k terminálu priradení (v AMS v časti Zoznamy - Terminály administrátor označí KIOSK a klikne na kartu Priradení zamestnanci, kde pomocou šípiek presunie zamestnancov z časti nepriradení do priradení).

VYTVÁRANIE A ÚPRAVA ŽIADANIEK na KIOSKu zamestnancami

Na základnej obrazovke KIOSKu si zamestnanec dotykom označí položku Žiadanky.

image

Zamestnanec sa po priložení RFID karty alebo čipu na čítačku KIOSKu dostane do rozhrania svojich žiadaniek.

Na hornej lište sa nachádza zamestnancove meno a aktuálny dátum a čas.

Pomocou tlačidla Vytvoriť žiadanku, nachádzajúceho sa vpravo dole, môže zamestnanec vytvoriť novú žiadanku o neprítomnosť.

Pozn.: Tlačidlo Odhlásiť na spodnej lište vľavo slúži na ukončenie menu Žiadanky.

image

Po kliknutí na toto tlačidlo sa na obrazovke KIOSKu zobrazí voľba žiadanky. Dotykom prsta na displeji zamestnanec vyberie prerušenie neprítomnosti (napríklad Dovolenka, Lekár…), vyberie časový úsek a dátum trvania neprítomnosti.

Pole Zmena sa využíva pri viaczmennej prevádzke, aby si zamestnanci mohli vybrať na základe ktorej zmeny sa má žiadanka započítať a tiež možnosť vybrať si pri pol dennej dovolenke o akú časť zmeny pôjde (prvá polovica, druhá polovica).

V pravej časti sa nachádza informácia o zostatku fondu pre prerušenie v žiadanke (ak bol fond vytvorený v AMS).

image

KIOSK umožňuje vytvoriť žiadanku na rôzne časové úseky, záleží od nastavenia žiadaniek v dochádzkovom systéme AMS. K dispozícii je zadávanie žiadanky na celý deň, pol dňové čerpanie alebo zadať časový úsek od-do (ako sme si uviedli v príklade nižšie - Lekár časový úsek od 10:30 do 12:00).

image

Ku každej žiadanke môže zamestnanec napísať poznámku (text žiadosti), ktorá urýchli jeho požiadavku na schválenie žiadanky a stlačiť Enter.

image

Po vyplnení žiadanky je potrebné stlačiť tlačidlo Potvrdiť a následne opäť priložiť RFID kartu alebo čip na čítačku KIOSKu.

image

Zamestnanci majú prehľad o všetkých svojich žiadankách o neprítomnosť. Vedia si pozrieť všetky žiadanky naraz alebo ich vyfiltrovať podľa potreby - nové, potvrdené, zamietnuté a stornované žiadanky.

image

Zamestnanci majú možnosť upraviť alebo stornovať svoju už existujúcu (ešte neschválenú adminom) žiadanku.

Na základnej obrazovke žiadaniek si označí v časti Nová svoju neschválenú žiadanku, kliknutím si ju otvorí a pomocou tlačidla Upraviť ju upraví alebo priamo Stornuje pomocou tlačidla Stornovať.

Pomocou tlačidla Zoznam žiadaniek sa dostane späť na úvodnú obrazovku žiadaniek.

image

Všetky vytvorené žiadanky sa automaticky synchronizujú aj so žiadankovým systémom AMS, kde administrátori tieto žiadanky schvália, zamietnu alebo stornujú podľa potreby.

image

Informácie o stave žiadaniek dostávajú zamestnanci aj administrátori prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.