Správa užívateľov na virtuálnom termináli


Zamestnancov, ktorí majú používať virtuálny terminál priradíte v aplikácii AMS.

Na terminály sa zobrazujú iba zamestnanci a prerušenia, ktoré sú k tomuto terminálu priradené!

Priradiť ich môžete v karte Zoznamy časť Terminály.

image

V záložke “priradení zamestnanci” kliknutím na meno a pomocou šípky vpravo alebo dvojklikom na meno presuniete zamestnanca zo skupiny “nepriradení” do “priradení”.

Rovnakým spôsobom postupujete aj pri priradení prerušení v záložke “priradené prerušenia”.

SORTOVANIE

Zamestnanci sa v obidvoch stĺpcoch (Nepriradení, Priradení) zobrazujú zoradení podľa abecedy. Ak chcete zmeniť zoradenie, stačí kliknúť na názov stĺpca (ID, Meno) a zamestnanci sa zoradia podľa údajov v danom stĺpci. Pri každom terminály je možné zvoliť údaje, ktoré je možné synchronizovať s dochádzkovým systémom. Údaje, ktoré sa majú priebežne aktualizovať je potrebné zakliknúť v detaile terminálu.

  • prerušenia - synchronizovanie zoznamu prerušení, ktoré sa majú na terminály zobrazovať
  • zamestnanci - synchronizovanie aktuálneho zoznamu zamestnancov
  • saldá - synchronizovanie sáld pre zamestnancov
  • prítomnosť - synchronizovanie prítomných zamestnancov na pracovisku
  • fondy - synchronizovanie stavu vo fondoch
  • žiadanky - synchronizovanie žiadaniek o opustenie pracoviska
  • časové zóny - synchronizovanie aktuálne používaných časových zón
  • sviatky - synchronizovanie zoznamu sviatkov
  • farebné skupiny - synchronizácia použitých farebných skupín (využíva sa pri tabletovom riešení)

Na karte Domov môžete vidieť Terminály (zoznam terminálov), pripojené k Vášmu dochádzkovému systému. Aktívne terminály sú podfarbené zelenou a neaktívne červenou farbou. Pri kliknutí na terminál sa zobrazia jeho detailnejšie informácie.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.