Prihlásenie, odhlásenie a zmena hesla v AMS Web


Každý zamestnanec a administrátor má prístup do AMS Web na ľubovoľnom počítači s internetom, tzn. na počítači nemusí byť nainštalovaný dochádzkový systém.Pre používanie AMS Web je potrebné mať aktívny jeho modul, pre aktivovanie modulu kontaktujte našu technickú podporu. Prihlásenie sa do AMS Web

Adminsitrátori sa prihlasujú pomocou prihlasovacieho mena a hesla (ktoré sa nachádza v karte Zoznamy - Administrátori).

image

Zamestnanci sa štandardne prihlasujú pomocou svojho ID čísla a hesla.
Heslo, pomocou ktorého sa zamestnanec do AMS Web prihlasuje vypisuje administrátor pri zakladaní karty zamestnanca. Po prvom prihlásení si môže zamestnanec sám meniť heslo podľa potreby.

image

žiarovka Rýchly tip

Administrátor môže vypnúť prihlasovanie sa pomocou hesla pre zamestnancov a to upravením nastavenia programu. Potom sa zamestnanci prihlasujú iba pomocou svojho ID.

Nastavenie hesla do služby AMS Web

  • ak necháte túto možnosť označenú, tak sa bude každý zamestnanec prihlasovať do AMS Web len pomocou svojho osobného čísla a BEZ hesla. Ak necháte túto možnosť odznačenú, tak sa bude každý zamestnanec prihlasovať pomocou osobného ID čísla a hesla.

    image

Zmena hesla v AMS Web

  • pre zmenu hesla je potrebné kliknúť v pravom hornom rohu na tlačidlo “Zmeniť heslo”. Zobrazí sa stránka, kde vypíšete svoje aktuálne heslo, nové heslo a zopakujete nové heslo. Následne zmenu hesla uložíte tlačidlom “Potvrdiť”.

Odhlásenie sa z AMS Web

  • pre odhlásenie sa je potrebné stlačiť v pravom hornom rohu tlačidlo “Odhlásiť”.

Postup pre zmenu hesla a odhlásenie sa z AMS Web je rovnaký pre administrátorov aj zamestnancov.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.