Nastavenie započítavania sviatkov


Najdôležitejšie kritérium pri započítavaní sviatkov je fakt, či je skupina nastavená s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom alebo so štandardným pracovným časom.

  1. Ak sa používa nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, tak sa do sviatkov započítavajú hodiny sviatkov, počas ktorých bola zároveň naplánovaná zmena.
nastavenie skupiny nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas
  1. Ak sa používa štandardný pracovný čas, tak sa v dochádzkovom systéme započítavajú sviatky podľa nastavení v skupine.
zapocitavanie sviatkov nastavenie skupiny
  • Sviatok v pracovný deň - jeho hodiny sa započítajú do časti “Sviatky” a zároveň sa nezapočítavajú do mesačného pracovného fondu, keďže nemajú byť odpracované.
    Ak chcete hodiny sviatku započítať do mesačného pracovného fondu (mesačný pracovný fond je počet hodín, ktoré má zamestnanec odpracovať počas mesiaca), zakliknite “Sviatok cez týždeň započítať do pracovného fondu”.
    Ak zakliknete “Sviatok cez týždeň ako pracovný deň”, tak sa hodiny sviatkov započítajú do mesačného pracovného fondu a zároveň do “Pracovné dni”. Zo sviatkov sa stanú štandardné pracovné dni, ktorých hodiny sa počítajú ako počas iných pracovných dní.
  • Sviatok cez víkend - pre jeho hodiny platia rovnaké pravidlá ako pre sviatky v pracovný deň, v prípade potreby môžete započítať jeho hodiny do mesačného pracovného fondu pomocou “Sviatok cez víkend započítať do pracovného fondu”.
  • “Príplatok za odpracovaný sviatok” môže sa použiť pre sviatok cez týždeň a cez víkend. Ak túto možnosť zakliknete, tak sa odpracované hodiny zapíšu do tabuľky k riadku “Príplatkový čas” a je na prvý pohľad zrejmé, koľko hodín má byť s príplatkom za sviatok.
  • “Sviatky bez náhrady mzdy” po zakliknutí sa hodiny nezapočítajú ani do mesačného prehľadu dochádzky, ani do časti “Sviatky”.

Viac informácií nájdete aj v návodoch:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.