Prístupový systém


  • Časové zóny

    Funkcia časových zón v Prístupovom systéme. Nastavenie časových zón pre obmedzenie prístupu zamestnancov a terminálov. Návod na založenie, úpravu a … Viac

  • Priradenie zón

    Priradenie časových zón k zamestnancom a terminálom v časti Prístupový systém. Pozrite si, ako priradiť časové zóny a filtre pre lepšiu orientáciu. Viac

  • Prístupy

    Pridanie a prezeranie prístupov v pracovnom systéme - Prístupy. Návod na získanie základných informácií, pridanie prístupu a hromadný zápis. Viac

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.