Základné informácie


Spustenie dochádzkovej aplikácie na tablete

Aplikácia ATT je prednastavená na automatické spustenie (cca 5 až 10 sekúnd) po zapnutí tabletu a inicializovaní sa systému Windows.

V prípade ak dôjde ku manuálnemu ukončeniu (v nastaveniach je možné ATT vypnúť), aplikáciu je možné spustiť z pracovnej plochy tabletu. Spúšťa sa dotykom bruška prsta na ikonke, reprezentujúcej dochádzkový systém:

image

Na tablete je možný zápis dochádzky rôznymi spôsobmi:

Všetky uskutočnené zápisy prerušení zamestnancov sa automaticky synchronizujú s dochádzkovým systémom AMS.

Zobrazia sa v mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca alebo hromadne v časti Prístupy (na obrázku nižšie), kde si ich podľa potreby viete vyfiltrovať.

image

V prípade, že by sa zamestnanec pri evidencii dochádzky postavil stranou od dochádzkového terminálu (mimo snímacieho záberu integrovanej kamery), prípadne rukou zakryl kameru, je možné že nebude zaznamenaná fotografia jeho tváre. V rozhraní Prístupov programu AMS je v stĺpci fotka informácia, či sa pri konkrétnej udalosti zamestnanca zobrazuje na fotografii jeho tvár alebo nie.

K zamedzeniu takýchto nežiaducich udalostí slúži funkcia detekcie tváre v termináloch, kedy ak sa zamestnanec neukáže integrovanej kamere, tak mu systém nepovolí zápis príchodu/odchodu, alebo prerušenia práce na dochádzkovom termináli. Pri každom spôsobe zápisu dochádzky na tablete je možné cez Nastavenia zapnúť funkciu detekcie tváre.

Na obrázku nižšie môžete vidieť, že tlačidlá na príchod a odchod nie sú aktívne (sú šedé a nedajú sa označiť), keďže zamestnanca v snímacom priestore kamery nevidno celého.

image

Naopak, pokiaľ zamestnanca vidno v snímacom priestore kamery tabletu, tlačidlá na príchod a odchodu sú aktívne a teda zamestnanec môže vykonať zápis prerušenia na tablete.

image

V takomto prípade pri zapnutej funkcii detekcie tváre, sa v každom prípade zobrazí fotografia s tvárou zamestnanca aj na strane programu AMS (v časti Prístupy) kvôli spätnej kontrole či tvár zamestnanca na tomto snímku prislúcha k menu človeka ktorý záznam zaevidoval.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.