Základné informácie


Pre využívanie AMS Web je nutné mať aktívny jeho modul v licencii. Pre aktivovanie modulu kontaktujte našu technickú podporu.

AMS Web je webový nástroj, ktorý umožňuje zamestnancom prehliadať vlastnú dochádzku cez web prehliadač a administrátorovi dochádzky umožňuje prehliadať informácie a vykonávať základné úpravy.
Funguje na ľubovoľnom počítači, pripojenom na rovnakú sieť ako je pripojený počítač so serverom (počítač s nainštalovanou serverovou aplikáciou).

AMS Web sa spustí pod adresou http://localhost:88/ v príkazovom riadku prehliadača.

ams web localhost

Poznámka:

Pre fungovanie AMS Web je potrebné vedieť, na ktorom porte beží služba AHS. Štandardný port je 88.
Správnosť portu je možné overiť:

 • v programe AMS v karte “Nastavenia” v záložke “Dochádzkový server” - v pravej časti sa nachádza služba AHS (AMS Helper Service). Kliknutím na
image

sa zobrazí detail, kde vidíte port na ktorom beží služba AHS.

 • alebo v inicializačnom súbore na ceste C:\SYSTEM-IS\AMS\ahs.ini, kde je zapísaný.
informacie o porte ams web

Akonáhle vieme port, služba AHS beží a máme povolený port pre prichádzajúcu komunikáciu vo firewall-e, môžeme sa pripojiť na webové rozhranie AMS Web.Na serveri sa pripájame na adresu localhost:88 (localhost:číslo portu) ako je vidieť na obrázku nad poznámkou. Ak sa pripájame na počítač, ktorý nie je zapojený na internet, ale je zapojený do spoločnej siete so serverom, je potrebné zadať IP adresu servera a port, teda napríklad 192.168.1.10:88 do príkazového riadka prehliadača.

AMS Web funguje na rovnakom princípe ako iné terminály, zaznamenávajúce dochádzku. Pre jeho korektné fungovanie musíme k AMS Web priradiť zamestnancov a prerušenia, ktoré sa majú zobrazovať.

AMS Web umožňuje:

 • zamestnancom
  • prehliadať svoje údaje dochádzky a detail dňa
  • zapísať prerušenie
  • vytvoriť si žiadanku
 • administrátorom
  • prehliadať údaje dochádzky a detail dňa
  • pridávať prístupy alebo prerušenia v detaile dňa
  • prezerať/vytvoriť plán dochádzky - plánovať voľné dni alebo zmazať plán
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.