Zamestnanec sa nezobrazuje na termináli


Ak sa zamestnanec nezobrazuje na termináli, pravdepodobne k nemu nie je priradený.

Pre priradenie zamestnanca k terminálu je potrebné ísť do časti Zoznamy - Terminály, označiť z ľavej časti terminál na ktorom sa má zobraziť zamestnanec a ísť do záložky “Priradení zamestnanci”.

Kliknutím na meno zamestnanca z ľavej časti (nepriradení) a pomocou šípky doprava presuniete zamestnanca do pravej časti - priradení zamestnanci. Alebo môžete zamestnanca presunúť pomocou dvojkliku na meno.

Následne sa zamestnanec zobrazí na termináli.

image

Ak sa stane, že ani po priradení (skontrolovaní priradenia) sa zamestnanec nezobrazuje na termináli, môžete overiť, či je v zamestnaneckom pomeri. Ak sa zamestnanec nachádza mimo pracovného pomeru alebo v mimoevidenčnom stave, nie je možné aby bol na termináli priradený. Túto možnosť skontrolujete v časti Zoznamy - Zamestnanci, priamo v karte zamestnanca.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.