Zmena hesla do AMS Web


 1. Pokiaľ si zamestnanec chce zmeniť heslo do AMS Webu, môže tak urobiť po prihlásení sa a vpravo hore sa nachádza možnosť Zmeniť heslo. Následne zamestnanec vypíše staré heslo, zadá nové a potvrdí. Systém ho upozorní o úspešnej zmene hesla. Nové heslo zamestnanec použije pri ďalšom prihlásení sa do AMS Webu. Túto možnosť zmeny hesla využívajú zamestnanci v prípade že vedia svoje heslo a chcú zmeniť už existujúce.

  image
 2. Heslo do AMS Webu môže zamestnancom zmeniť administrátor priamo cez dochádzkový systém AMS. V časti Zoznamy - Zamestnanci kliknutím na zamestnanca a pomocou možnosti Upraviť (vpravo dole) /alebo dvojklikom na zamestnanca si otvoríte zamestnaneckú kartu, kde sa nachádza možnosť Heslo (pre prístup cez Web rozhranie). Tu vypíšete heslo zamestnancovi a stlačíte Uložiť.

  Administrátor môže zmeniť heslo len zamestnancom, ktorých má priradených! (Pozrite si návod na priradenie zamestnancov k administrátorovi.)

  Len hlavný administrátor s ID 1 môže meniť heslo všetkým zamestnancom.

  Táto možnosť zmeny hesla sa využíva v prípade, že zamestnanec nevie alebo zabudol svoje heslo a potrebuje vygenerovať nové.

  image
 3. Administrátori** sa prihlasujú do AMS Webu rovnakým heslom ako do AMS. Ak potrebujú zmeniť heslo, urobia tak rovnakým spôsobom ako je popisovaný na začiatku v článku v bode 1 alebo priamo v nastaveniach pre administrátorov alebo v administrátorskom účte - viac sa dočítate v samostatnom návode Zmena hesla do AMS.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.