Nastavenia pre Detail dňa


V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú nastavenia, ktoré ovplyvňujú priamo detail dňa.

V tejto sekcii sa nachádza:

image

Možnosti centrovania grafu

Je možné nastaviť graf v detaile dňa na stred odpracovanej zmeny (stred osi grafu bude v strede odpracovanej zmeny) alebo na stred dňa (stred grafu bude o 12:00).

image

Pozn.: Možnosť vycentrovať graf a zobraziť legendu prerušení je možné v časti Nastavenia - Program, ale aj v karte Dochádzka, v časti Mesačný prehľad, v detaile dňa kliknutím pravým tlačidlom myši na grafe.

image

Nastavenie časového úseku pre automatický prepočet po zmene v dochádzke

Údaje dochádzky sa musia prepočítať a aktualizovať po akejkoľvek zmene. V časti Nastavenia si môžete vybrať časový úsek, po akom sa aktualizujú údaje dochádzky. Na výber sú možnosti: okamžite, 15 sekúnd, minúta.

image

Nastavenie zobrazenia legendy prerušení

Legenda popisuje farby, ktoré sú v grafe použité pre prerušenia a tiež aký úsek predstavujú. Legenda prerušení sa nachádza pod grafom v detaile dňa. Farebnosť prerušení sa nastavuje priamo v detaile prerušenia (Zoznamy - Prerušenia - Farba).

image
image

Možnosť povinnej poznámky pri manuálnej úprave

Ak zakliknete túto možnosť, nie je možné upraviť dochádzku bez toho, aby administrátor vložil poznámku s odôvodnením manuálneho zásahu.

image

Takto je zrejmé kto a prečo vykonal manuálnu úpravu alebo zápis v dochádzke. Jedná sa o akýkoľvek manuálny zásah - vloženie nového prístupu, úprava existujúceho prístupu, uznanie časového úseku, vloženie celodenného prerušenia atď.

image
image

Nastavenie limitu pre uznanie časového úseku

Program ponúka možnosť zmeniť neuznaný úsek v detaile dňa na ľubovoľný úsek zo zoznamu prerušení alebo ho priamo zmeniť na prácu pomocou tlačidla “uznať”. Limit pre uznanie slúži na obmedzenie časového úseku, ktorý je možné uznať pomocou tohto tlačidla.

image

Na obrázku nižšie sme nastavili limit 20 minút, keďže tento limit bol prekročený - chcem uznať časový úsek 36 minút, program nám nepovolí takúto operáciu.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.