Report dennej dochádzky


Automatické odosielanie reportu na emailové adresy zabezpečuje Modul AutoReport a služba Mandrill.

AKO FUNGUJE AUTOMATICKÝ REPORT?

Ako prvé skontrolujte v AMS v časti Nastavenia - Odosielanie e-mailov, aby bolo nastavené odosielanie e-mailov prostredníctvom Mandrill služby.

Následne v karte Dochádzka - Uzávierka sa nachádzajú v pravej časti špeciálne zostavy. Kliknite na šípku a vyberte Denný report dochádzky.

V nastaveniach pre denný report dochádzky:

  1. označte “povoliť automatické generovanie
  2. napíšte čas, kedy sa má report vygenerovať a odoslať na e-maily
  3. napíšte e-mailové adresy, na ktoré sa má report odoslať (jednotlivé adresy oddelíte čiarkou)
  4. a kliknite na tlačidlo “uložiť nastavenia

Report bude vygenerovaný za všetkých aktívnych zamestnancov (s platným pracovným pomerom a bez anonymov) usporiadaných podľa abecedy každý deň vo vami stanovený čas na určené e-mailové adresy.

V e-maile sa denný report dochádzky nachádza v prílohe vo formáte xls alebo xlsx (záleží od nastavení v programe AMS).

Príklad nastavenia automatického odosielania denného reportu dochádzky si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

V časti Prehľady - Emaily sa nachádza informácia o odoslaných emailoch, kde si viete skontrolovať na aké e-mailové adresy a kedy bol report odoslaný (viď obrázok nižšie):

image

Pre spätnú kontrolu sa aj priamo v nastaveniach reportu nachádza informácia, kedy bol denný report dochádzky naposledy vygenerovaný.

image

Samotné nastavenia reportu a postup exportovania údajov dennej dochádzky nájdete v samostatnom článku (nastavenia sú rovnaké aj za použitia automatického generovania denného reportu dochádzky).

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.