Export zoznamu zamestnancov


Export zamestnancov je možný cez kartu Zoznamy, časť Zamestnanci.

Export zamestnancov:

 1. Kliknite na tlačidlo Export, ktoré sa nachádza v spodnej časti okna. (Uistite sa, že pomocou rozbaľovacej šípky pri tlačidle Export máte označenú položku “zoznam zamestnancov” - ak je označená, nachádza sa pri nej gulička.)

  image
 2. Otvorí sa Vám okno, kde si najskôr zvolíte cestu, kam sa má vytvorený súbor uložiť. Názov súboru AMS prednastavilo automaticky, môžete ho ponechať nezmenený a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  image
 3. O úspešnom exporte program AMS informuje hlásením s počtom zapísaných záznamov. Kliknite na tlačidlo OK.

  image
 4. Do exportovaného súboru sa zapísali všetci zamestnanci uložení v programe AMS.

  image

V exportovanom súbore sa nachádzajú stĺpce: ID a PaM ID zamestnanca, titul pred aj za menom, meno a priezvisko, skupina ku ktorej bol priradený, číslo karty, stredisko, zaradenie, typ pracovného pomeru (zapísaný je číselne: 1 = zamestnanec, 2=brigádnik…), odkedy dokedy trvá zamestnanecký pomer, telefónny kontakt, e-mail a heslo do AMS Webu.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.