Skupina pre výpočet dochádzky


Po vytvorení Skupiny je potrebné do nej priradiť zamestnancov. Na základe nastavení v skupine sa následne vypočíta zamestnancom dochádzka. V tomto prípade hovoríme o základnom priradení do skupiny. Ide o jednu a tú istú skupinu pre zamestnanca každý mesiac.

Ak potrebujeme viac špecifikovať zamestnancom pracovný čas, respektíve sa stane, že zamestnancovi sa má počítať dochádzka každý mesiac podľa inej skupiny/nastavení (lebo si to vyžaduje jeho náplň práce), môžete využiť nastavenie dochádzky “Skupina pre výpočet dochádzky podľa”, ktorá sa nachádza v nastaveniach programu. Tu viete vybrať namiesto základného priradenia skupiny možnosť “Plán priradenia”.

image

Ten spočíva v tom, že sa zaktívni ďalšia záložka v karte zamestnanca, ktorá sa nazýva Plán priradenia skupín. V nej viete zamestnancovi spraviť dopredu plán, ktorý mesiac má byť priradený ku ktorej (vytvorenej) skupine a tým pádom sa mu každý mesiac bude dochádzka počítať podľa nastavení danej skupiny.

Pre lepšie pochopenie si pozrite video nižšie, kde je znázornený plán priradenia:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.