Prezeranie dochádzky


Pomocou AMS Web majú zamestnanci možnosť prezerať si svoje údaje dochádzky. Mesačný prehľad údajov dochádzky sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo “Prezeranie dochádzky”.

Nad tabuľkou sa nachádza okno pre zobrazenie minulých mesiacov. Kliknutím na riadok v prehľade sa zobrazí detail dňa.

Na videu nižšie nájdete postup pre prezeranie dochádzky a zobrazenie údajov pre minulý mesiac:

video zamestnanci amsw eb prezeranie udajov dochadzky
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.