Limit počtu jedál


Funkcia Limit počtu jedál ako už z názvu vyplýva slúži na nastavenie limitu / počtu jedál, koľko je možné objednať v daný deň. Pokiaľ dodávateľ stravy určí, že dané jedlo môže dodať len v určitom počte, jednoducho tento limit nastavíte pri konkrétnom jedle.

POSTUP POUŽITIA

Ak chcete využívať limit počtu jedál, je potrebné ho ako prvé v nastaveniach stravy označiť.

image

Následne sa dá limit nastaviť v časti Menu - Tvorba menu. Pri úprave (pridávaní) jedál do menu na konkrétny deň viete nastaviť každému jedlu potrebný limit.

Vyberiete jedlá, ktoré sa majú zobrazovať v menu v konkrétny deň a v pravej časti sa pri každom jedle zobrazí nový stĺpec “limit”. Tu vpíšete potrebný počet. Limit sa zobrazí aj po uzamknutí menu - môžete vidieť reálne objednávky od zamestnancov a takisto nastavený limit.

Pokiaľ niektoré jedlá nemajú mať nastavený limit, nie je obmedzené objednávanie tohto jedla, nechajte pole limit prázdny.

Ak je limit jedál dosiahnutý a zamestnanec sa bude snažiť objednať jedlo, program ho o dosiahnutí limitu bude informovať a nepovolí objednať takéto jedlo.

Postup je znázornený vo videách.

V tomto videu si môžete pozrieť nastavenie limitu, jeho zobrazenie, pridanie stravy priamo cez AMS a informatívnu hlášku o dosiahnutí limitu počtu jedla.

image

V tomto videu sa zobrazuje objednávanie stravy zamestnancom na jedlo, v ktorom je nastavený limit.

image

Upraviť už vytvorený limit počtu jedál viete v úprave menu. Kliknite do konkrétnej bunky limitu pri jedle a pôvodnú hodnotu prepíšte na požadovanú. Kliknite na uložiť.

image

Ak nechcete naďalej využívať limit počtu jedál, viete ho deaktivovať v nastaveniach stravy. Po vypnutí tejto funkcie sa všetky doterajšie nastavené limity vymažú a stĺpec limit sa nebude naďalej zobrazovať v menu.

image

Limit počtu jedál je zahrnutý v aktualizácii na verziu Catering 0.4.7 (AMS 1.1.4.44).

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.