OBJEDNÁVANIE STRAVY PRE ZAMESTNANCOV


AKO PRVÉ JE POTREBNÉ NASTAVIŤ V AMS:

  1. V dochádzkovom systéme AMS v časti Strava - Menu - Tvorba a úprava Menu majú administrátori možnosť nastaviť položky / jedlá, ktoré sa majú zamestnancom zobraziť na objednanie na KIOSKu.

    (Pozn.: Taktiež je potrebné mať vytvorené Jedlá a nastavených Dodávateľov. Všetky informácie o stravovacom systéme AMS nájdete v samostatnom článku.)

  2. Aby mali zamestnanci možnosť si objednávať stravu na KIOSKu, je potrebné aby boli k terminálu priradení (v AMS v časti Zoznamy - Terminály administrátor označí KIOSK a klikne na kartu Priradení zamestnanci, kde pomocou šípiek presunie zamestnancov z časti nepriradení do priradení).

OBJEDNÁVANIE STRAVY NA KIOSKU pre ZAMESTNANCOV

Na základnej obrazovke KIOSKu si zamestnanec dotykom označí položku Strava.

image

Po priložení RFID karty alebo čipu na čítačku KIOSKu má zamestnanec možnosť na dotykovom displeji objednať jedlo pre konkrétny deň.

Na hornej lište sa zobrazí meno zamestnanca.

Pomocou šípiek umiestnených v horných rohoch sa môžu zamestnanci posúvať medzi dňami (doprava a doľava). Aktuálny deň, v ktorom sa nachádzajú, sa zobrazuje v strede úplne hore (v našom príklade piatok - 8.5.2020).

V konkrétnom dni si majú možnosť vybrať zamestnanci z vytvorených typov výdaja, napríklad obed, večera (v našom príklade typ výdaju 1 a 2 - tmavomodré riadky). Typy výdaja vytvárajú administrátori v dochádzkovom systéme AMS v časti Strava - Nastavenia - položka Typy výdajov. Po kliknutí na typ výdaja sa zobrazí ponuka jedál, opätovným kliknutím sa ponuka skryje.

Jedlá podfarbené šedou farbou nie je možné objednať. Pokiaľ sú biele, zamestnanci si môžu dotykom označiť jedlo a vybrať si množstvo pomocou tlačidla plus a mínus. Objednateľné množstvo jedla na deň, na zamestnanca nastavuje administrátor v AMS v časti Strava - Nastavenia - položka Obmedzenia objednávania. Označené (vybrané) jedlá zamestnancami sa zvýraznia žltou farbou.

Keď si zamestnanci vybrali jedlo, je potrebné pre vytvorenie objednávky stlačiť tlačidlo Potvrdiť nachádzajúce sa vpravo dole.

Pozn.: Tlačidlo Zrušiť na spodnej lište vľavo slúži na ukončenie menu Strava.

image

Po vybratí jedla a jeho potvrdení sa na displeji zobrazí celková objednávka zamestnanca.

Ak zamestnanec nie je spokojný so svojou objednávkou, môže pomocou tlačidla Vrátiť sa späť, zmeniť svoju objednávku.

Pre potvrdenie objednávky je potrebné, aby zamestnanec opäť priložil svoju RFID kartu alebo čip na čítačku KIOSKu.

image

Ak chce zamestnanec upraviť alebo zmeniť svoju objednávku, môže tak urobiť, dokým objednávky nie sú uzavreté alebo nevypršal čas na objednanie jedál podľa nastavení v AMS (v časti Strava - Dodávatelia - položka Objednávanie do). Stačí priložiť RFID kartu alebo čip na čítačku KIOSKu, vykonať potrebné úpravy, kliknúť na tlačidlo Potvrdiť a znovu priložiť kartu alebo čip na čítačku.

image

Objednávky zamestnancov sa automaticky synchronizujú so stravovacím systémom v AMS, kde sa zobrazujú v časti Menu - Objednávky zamestnanca.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.