Práca na zmeny (viaczmenná prevádzka)


V dochádzkovom systéme AMS v časti Zoznamy vyberieme možnosť Skupiny. Cez tlačidlo Pridať skupinu môžeme nastaviť parametre skupiny a teda nastavenia počítania dochádzky pre zamestnancov.

image

Práca na zmeny

K výkonu práce na zmeny dochádza v prípade, že sa zamestnanci na jednom pracovisku striedajú podľa dopredu určeného rozvrhu a v priebehu určeného obdobia (dňa alebo týždňa) pracujú v rôznych časoch.

Pre rozdelenie jednotlivých fáz zmenového režimu pozná zákonník práce tri druhy zmien. Rannú, odpoludňajšiu a nočnú zmenu. Ranná zmena musí prevažnou časťou spadať medzi 6. až 14. hodinu, odpoludňajšia medzi 14. až. 22. hodinu a nočná zmena medzi 22. až 6. hodinu.
Na základe tohto rozdelenia tak do úvahy prichádza zorganizovanie zmien buď vo forme dvojzmennej alebo trojzmennej prevádzky. Dvojzmenná prevádzka obvykle zahŕňa rozvrhnutie zamestnancov do rannej a odpoludňajšej pracovnej zmeny, trojzmenná prevádzka zahŕňa všetky typy zmien.


Systém ponúka maximálne 9 zmennú prevádzku a aj prácu bez zmien.

Na príkladoch nižšie si uvedieme rôzne možnosti nastavenia zmien.


Dvojzmenná prevádzka

Zamestnanci pracujú na 2 zmeny. Pomocou šípky vyberiete počet zmien.

image

Pevný pracovný čas majú nastavený od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 06:00. V týchto časoch sa musia zamestnanci nachádzať na pracovisku.

image

Môžu ale prísť do práce skôr a takisto odísť neskôr. V tomto prípade majú nastavený aj pohyblivý pracovný čas. Pri prvej zmene je to pohyblivý príchod 05:30 a pohyblivý odchod 18:30. Pri druhej zmene je pohyblivý príchod 17:30 a pohyblivý odchod 06:30. Znamená to teda, že ak zamestnanec príde do práce napríklad na prvú zmenu, môže prísť kedykoľvek v rozpätí od 05:30 do 18:30, pričom od 06:00 do 18:00 sa musí nachádzať na pracovisku.

image

Všetok čas mimo pohyblivého času sa v dochádzke označí ako neuznaný (v grafe detailu dňa je zvýraznený červenou farbou). Ak nepoužívate pohyblivý pracovný čas, tak sa ako neuznaný označí všetok čas mimo pevného pracovného času.

Dodatočne môžete zamestnancovi manuálne uznať tento čas, pomocou tlačidla “uznať” v detaile dňa, ak chcete aby sa časový úsek počítal do odpracovaného času. (Tlačidlo “uznať” sa zaktívni po kliknutí na neuznaný úsek v časti Vypočítané prerušenia.)

image

Môžete si označiť voľné dni, počas ktorých zamestnanci nebudú pracovať (kliknutím na konkrétny deň v nastavení skupiny v časti Voľné dni). Pokiaľ zamestnanci pracujú v nepretržitej prevádzke a počas mesiaca vychádza voľný deň vždy iný, nastavíte ich pomocou plánovania alebo cez mesačný prehľad dochádzky. Viac o nastavení voľných dní sa dočítate v samostatnom návode.

Takisto je možné nastaviť si rôzne spôsoby započítania prestávky. Viac o nastavení prestávky sa dočítate v samostatnom návode.


Trojzmenná prevádzka

Zamestnanci pracujú na 3 zmeny (ranná, poobedná a nočná). Pomocou šípky vyberiete počet zmien.

image

Pevný pracovný čas majú nastavený - ranná zmena od 6:00 do 14:00, poobedná od 14:00 do 22:00 a nočná zmena od 22:00 do 06:00. V týchto časoch sa musia zamestnanci nachádzať na pracovisku.

image

Podľa potreby je možné zamestnancom nastaviť aj pohyblivý pracovný čas. Ide o ohraničenie času pred začiatkom zmeny a po jej konci, ak môžu zamestnanci prísť do práce skôr alebo odísť neskôr, mimo pevnej pracovnej doby. Pokiaľ prídu do práce počas pohyblivého pracovného času, bude sa im započítavať do celkového odpracovaného času. Nastavený pohyblivý pracovný čas vidíte na obrázku nižšie.

image

Všetok čas mimo pohyblivého času sa v dochádzke označí ako neuznaný (v grafe detailu dňa je zvýraznený červenou farbou). Ak nepoužívate pohyblivý pracovný čas, tak sa ako neuznaný označí všetok čas mimo pevného pracovného času.

Dodatočne môžete zamestnancovi manuálne uznať tento čas, pomocou tlačidla “uznať” v detaile dňa, ak chcete aby sa časový úsek počítal do odpracovaného času. (Tlačidlo “uznať” sa zaktívni po kliknutí na neuznaný úsek v časti Vypočítané prerušenia.)

image

Môžete si označiť voľné dni, počas ktorých zamestnanci nebudú pracovať (kliknutím na konkrétny deň v nastavení skupiny v časti Voľné dni). Pokiaľ zamestnanci pracujú v nepretržitej prevádzke a počas mesiaca vychádza voľný deň vždy iný, nastavíte ich pomocou plánovania alebo cez mesačný prehľad dochádzky. Viac o nastavení voľných dní sa dočítate v samostatnom návode.

Takisto je možné nastaviť si rôzne spôsoby započítania prestávky. Viac o nastavení prestávky sa dočítate v samostatnom návode.

Pozor:

Pri zvolení vyššieho počtu zmien systém automaticky priraďuje v dochádzke správne číslo zmeny. Pre správne fungovanie algoritmu priraďovania zmien je nevyhnutné, aby zmeny postupovali chronologicky - časovo (od najskoršej po najneskoršiu)!

Na obrázku nižšie je príklad správneho (chronologického) poradia zmien pri viaczmennej prevádzke:

image

Na obrázku nižšie je príklad nesprávneho poradia zmien (nechronologického), zmena 3 končí neskôr ako zmena 4, v takomto prípade nebude algoritmus automatického priradenia fungovať korektne a zmeny 3 a 4 je potrebné vymeniť!

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.