Jedlá


V karte Strava v časti Jedlá si nastavujete:

  • typ jedla
  • jedlo
image

Nachádza sa tu tiež zoznam alergénov. Môžete pridávať nové alergény, upraviť alebo zmazať už existujúce cez rovnomenné tlačidlá.

image

Typ jedla

Cez tlačidlo “pridať typ” zadávate nový typ jedla - polievka, hlavné jedlo, dezert a pod.

Zobrazí sa vám tabuľka, do ktorej vypíšete názov, poradie v akom sa bude v menu zobrazovať a potvrdíte tlačidlom “Uložiť”.

V tabuľke sa nachádza aj možnosť “automaticky bez objednávky” - táto voľba sa označí v prípade, že daný typ jedla, napríklad polievka, je automaticky dodávaný k hlavnému jedlu bez objednávania a slúži len na informáciu aká polievka bude v daný deň. V praxi sa prejaví na objednávkovom termináli pre zamestnancov - bude síce vypísaná aká je v ponuke, ale nebude možné ju objednať (bude označená šedou farbou), lebo bude automaticky objednávaná spolu s hlavným jedlom.

Pokiaľ chcete upraviť už existujúci typ jedla alebo ho vymazať, je potrebné dvojklikom otvoriť tento typ jedla, urobiť potrebné úpravy a stlačiť “Uložiť”, alebo pre vymazanie stlačiť “Zmazať”.

image

Jedlo

Cez tlačidlo “pridať jedlo” zadávate nové jedlo do systému. Vypíšete:

  • názov
  • vyberiete typ jedla
  • obrázok jedla (cez možnosť “vybrať obrázok”; odporúčaná veľkosť obrázka je 974 x 269 - 450,8 kB)
  • popis - sem napíšete bližšie informácie o jedle
  • alergény - označíte alergény, ktoré jedlo obsahuje
  • dodávateľ - vyberiete dodávateľa, ku ktorému jedlo prislúcha
  • cena

Kliknite na tlačidlo “Uložiť”. Vytvorené jedlo sa dá upraviť alebo zmazať cez možnosť “Upraviť” (vpravo dole) alebo dvojklikom myši a zobrazí sa okno, kde môžete vykonať potrebné úpravy.

image

Pre rýchlejšie vyhľadávanie môžete použiť dostupný filter. Stačí si označiť typ jedla (napríklad hlavné jedlo) a do filtra začať písať názov jedla, viď obrázok nižšie:

image

Príklad zadávania nových jedál a ich úpravu si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

IMPORT a EXPORT jedál

Pre pridanie jedál z xls súboru je potrebné zachovať pôvodný formát buniek a to ID, dodávateľ, typ, názov, popis, cena, alergény (viď obrázok nižšie):

image

Poznámka: Pre úspešný import jedál odporúčame najskôr si vytvoriť (aspoň jedno) jedlo v systéme, stlačiť Export a uložiť si tak toto jedlo v XLS súbore. Takto môžete použiť rovnakú tabuľku pre import, len prepíšete názvy a hodnoty ale formát sa zachová rovnaký. Takto pripravený xls súbor stačí vybrať cez možnosť “Import”. Všetky jedlá zo súboru systém naimportuje do databázy. Následne je možné upravovať ich priamo v tabuľlke.

image

Pre export existujúcich jedál je potrebné kliknúť na “Export”, vybrať cestu pre uloženie súboru a stlačiť “Uložiť”. Príklad exportovaného xls súboru nájdete na obrázku vyššie.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.