Nastavenia dochádzkového servera


Po nainštalovaní serverovej časti AMS sa spustí sprievodca, ktorý nainštaluje AMSDB a AHS službu, pričom použije prvý voľný port, ktorý sa snaží nájsť zo zoznamu:

  • porty pre AMSDB službu: 3366, 3306, 3307, 3308, 3309
  • porty pre AHS službu: 8888, 888, 88, 8080, 808, 80

V prípade SSL proxy (nginx) sú defaultné porty dané natvrdo http: 987 a https: 444 (nevyberajú sa zo zoznamu voľných portov).

Tieto porty vidíte v AMS v časti Nastavenia - Dochádzkový server.

image

ČO AK JE POTREBNÁ ZMENA PREDNASTAVENÝCH PORTOV?

V niektorých špecifických prípadoch u zákazníka nie je žiadúce, aby služby bežali na vyššie uvedených prednastavených portoch.

Ak potrebujete použiť iné ako prednastavené voľné porty, viete tak urobiť prostredníctvom tlačidla “change port” pri každej službe a následne vypísať vami vybraný port. Dôležité je, že váš nový port musí byť voľný port (nesmú na ňom bežať iné služby).

image

AKO ZISTÍM ČI JE PORT VOĽNÝ ALEBO OBSADENÝ?

To, či sú porty už obsadené alebo voľné, zistíte veľmi jednoducho v AMS.

V časti Nastavenia - Dochádzkový server sa

  • tlačidlá STOP zobrazujú natmavo - porty sú voľné, môžu byť použité
  • tlačidlá START zobrazujú natmavo - porty sú obsadené, beží na nich iná služba, preto AHS nevie naštartovať a tlačidlo “štart” sa zobrazuje ako aktívne

Ak je tlačidlo “štart” tmavé pri AHS službe, je potrebné zmeniť AHS port. Ak sú v časti SSL, je potrebné zmeniť porty pre komunikáciu.

image

Pri SSL proxy (nginx) HTTP porte pre synchronizáciu si viete overiť, či ste zadali správny a voľný port aj druhým spôsobom. Do webového prehliadača zadáte adresu localhost:987/info (ak ste použili iný http port ako 987, napíšte Váš použitý) a stlačte Enter. Ak je port správny (voľný), mala by sa Vám zobraziť stránka popisujúca informácie o Vašom AMS.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.