Špeciálne zostavy


 • Denný report dochádzky

  Denný report dochádzky v AMS s detailmi odpracovaného a neodpracovaného času, nadčasu a pomocných prerušení pre vybraných zamestnancov. Možnosť … Viac

 • Denný report dochádzky 2 mesiace

  Denný report dochádzky za 2 mesiace v AMS. Generovanie tlačovej zostavy s detailmi odpracovaného a neodpracovaného času, nadčasu a pomocných prerušení … Viac

 • Denný report nadčasov (PDF)

  Denný report nadčasov v AMS. Generovanie denného reportu nadčasov pre zamestnancov s detailmi nadčasov, poznámkami, celkovými hodinami nadčasu a … Viac

 • Mesačný report dochádzky

  Mesačný report dochádzky v AMS. Generovanie mesačného reportu pre zamestnancov s plánovaným mesačným fondom, prerušeniami, nadčasom, skutočne … Viac

 • Neprítomnosť zamestnancov po dňoch

  Report Neprítomnosť zamestnancov po dňoch v AMS. Generovanie reportu pre všetkých zamestnancov v konkrétne dni v mesiaci. Export do xls / xlsx … Viac

 • Ročný report odpracovaných hodín

  Ročný report odpracovaných hodín v AMS. Generovanie reportu pre zvolených zamestnancov a rok. Možnosť uloženia v rôznych formátoch (xls, xlsx). … Viac

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.