Pokračuje v nasledujúcich dňoch / cez víkend


V časti Zoznamy - Prerušenia máte pri konkrétnom prerušení možnosť nastaviť atribút:

Každý atribút si popíšeme v článku nižšie.

image

Pokračuje v nasledujúcich dňoch

Tento atribút sa využíva vtedy, keď si zamestnanec nezaznamená ukončenie prerušenia a chcete, aby prerušenie pokračovalo v nasledujúcich pracovných dňoch. Využíva sa väčšinou pri prerušení PN, Dovolenka, Lekár, Služobná cesta, Služobne, a iných).
Pozn.: Pokiaľ chcete mať nastavené pokračovanie v nasledujúcich dňoch, tak musíte zároveň zvoliť jednu z možností Automatický odchod: aby sedelo saldo, alebo do konca pracovnej doby.

Uveďme si príklad:

Zamestnanec vie, že pracuje posledný deň a ďalšie tri dni má dovolenku. V posledný deň skončil v práci a zapísal si na termináli Práca - odchod o 16:32. Vzápätí si označil na termináli Dovolenka - odchod. Keďže má prerušenie Dovolenka označený atribút “pokračuje v nasledujúcich dňoch”, tak tým, že si zapísal Dovolenka odchod sa mu dovolenka natiahne do ďalších dní, až kým si znovu nezaznačí na termináli Práca - príchod (keď sa vráti z dovolenky späť).

V tomto prípade je ale potrebné, aby prebehlo pokračovanie v ďalšie dni, aby bol v dochádzke zapísaný prístup Dovolenka - odchod. Pokiaľ by ste zadali Dovolenku pomocou celodenného prerušenia, atribút sa neaktivuje a teda nebude pokračovať v nasledujúcich dňoch.

image

Čerpanie dovolenky sa zobrazí aj v mesačnom prehľade dochádzky. Po zadaní prístupu Práca - príchod sa prerušenie Dovolenka ukončí.

image

S týmto atribútom súvisí aj nastavenie “nepokračovať pri neskoro príchode”. Tu viete nastaviť počet minút (limit), pre neskorý príchod do práce v súvislosti, s ktorým sa nebude počítať pokračovanie daného prerušenia.

Pre lepšie pochopenie si uvedieme príklad:

Zamestnanec čerpal dovolenku od 11. novembra a program AMS mu automaticky počítal dovolenku podľa zadaných kritérií a teda pokračovať v nasledujúcich dňoch. Zamestnanec prišiel do práce 15. novembra, ale meškal 9 minút. Keďže jeho meškanie do práce bolo v limite 10 minút (podľa nastavení limitu nepokračovať pri neskoro príchode), systém ukončil dovolenku 14. novembra. Keby zamestnanec meškal viac ako 10 minút, v dochádzke by započítalo dovolenku v počte minút meškania aj 15. novembra, kedy už bol zamestnanec v práci.

image

Pokračuje cez víkend

Pokiaľ si prajete, aby zapísané prerušenie pokračovalo - zaznamenávalo sa aj cez víkend, označte tento atribút.

Tento atribút súvisí s nastavením “Pokračuje v nasledujúcich dňoch”, ktorý je popísaný v článku vyššie.

Napríklad PN sa zamestnancovi počíta aj počas víkendu, v takom prípade nechajte atribút “započítať cez víkend” označený.

Iný prípad je dovolenka, ktorá v prípade práce počas pracovných dní končí v piatok a začína po víkende v pondelok, takže atribút neoznačíme.

Aby prebehlo pokračovanie v ďalšie dni a teda aj cez víkend správne, je potrebné aby bol v dochádzke zapísaný prístup PN - odchod. Pokiaľ by ste zadali PN pomocou celodenného prerušenia, atribút sa neaktivuje a teda nebude pokračovať cez víkend (ani v nasledujúce dni).

image
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.