Vytvorenie, úprava a vymazanie prerušenia


Prerušenia je možné zaznamenať pomocou všetkých terminálov (terminálu STL.one, tabletu, virtuálneho terminálu na PC, webového nástroja AMS Web).
V dochádzkovom systéme AMS sú už po nainštalovaní vytvorené najčastejšie používané prerušenia.

Základných 15 prerušení môže upravovať len administrátor s ID 1, ostatní administrátori ich upravovať nemôžu, keďže ide o nastavenia, ktoré výrazne ovplyvňujú výpočet dochádzky.
Administrátor s ID 1 má možnosť obnoviť v prípade potreby počiatočné nastavenia prerušení pomocou tlačidla RESET.

image

Všetci administrátori majú k dispozícii možnosť vytvoriť si vlastné nové prerušenie a v tom prípade je možné všetky atribúty nastaviť a tiež následne upravovať. Upraviť môžete len Vami vytvorené prerušenie, ostatné prerušenia (základných 15) sú zamknuté. Vymazať môžete len prerušenie, ktoré ešte nebolo použité (napríklad nemôže byť priradené k terminálu).

VUV

Pre vytvorenie nového prerušenia je potrebné ísť do karty Zoznamy - Prerušenia a kliknúť na Pridať prerušenie. Vypísať potrebné atribúty a nastavenia pre prerušenie, na základe ktorého sa bude zapisovať dochádzka a kliknúť na Uložiť.

Pre úpravu existujúceho prerušenia označte dvojklikom prerušenie alebo kliknite na prerušenie a tlačidlo Upraviť. Zobrazí sa náhľad prerušenia, kde viete urobiť potrebné úpravy a následne stlačte Uložiť. Na vymazanie prerušenia slúži tlačidlo Vymazať v detaile prerušenia.

Postup pre vytvorenie prerušenia, jeho následnú úpravu a vymazanie môžete vidieť na videu nižšie:

image

VP

Vysvetlenie pojmov:

  • ID - Identifikačné číslo prerušenia, je automaticky priraďované systémom a po prvotnom uložení ho nie je možné upraviť kvôli závislosti exportov do PaM a tvorbe reportov o dochádzke.

  • Farba - Farba prerušenia je použitá v grafe detailu dňa. V prípade vytvárania nového prerušenia si môžete zvoliť ľubovoľnú farbu a to tak, že kliknete na tlačidlo image a otvorí sa Vám farebná škála. Z nej vyberte požadovanú farbu.

  • Váha (poradie v zozname) - Váha je číslo, vyjadrujúce poradie prerušení na osi pod grafom v detaile dňa.

    Prerušenie ktoré bude mať nastavenú najvyššiu zápornú hodnotu čísla, bude zobrazené ako prvé pod osou grafu. Naopak prerušenie s najvyšším kladným číslom sa bude zobrazovať na poslednom mieste. Inými slovami, ak nastavíte prerušeniu Práca váhu -100, bude na začiatku zoznamu a ak mu nastavíte váhu 100, presunie sa na koniec.

  • Ako práca - V niektorých prípadoch je žiaduce, aby systém počítal s viacerými prerušeniami, ktoré sa majú správať rovnako ako prerušenie práca. Ide napríklad o prácu cez víkend, prácu z domu a pod. Hodiny sa započítavajú do odpracovaného času.

  • Počítať do pracovného času - Ak označíte túto vlastnosť, tak sa budú všetky odpracované hodiny ohraničené daným prerušením započítavať do pracovného času (napríklad prerušenie Práca, Služobná cesta, Služobne a iné). Ak nastavíte túto možnosť napríklad pri služobnej ceste - odchod, a predtým nebol zaznamenaný príchod do práce, tak odchod s príznakom “počítať do pracovného času” je braný zároveň ako príchod do práce.

Ďalšie atribúty a nastavenia pre prerušenia nájdete v samostatných návodoch aj s príkladmi:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.