Mesačný report dochádzky


Automatické odosielanie reportu na emailové adresy zabezpečuje Modul AutoReport a služba Mandrill.

AKO FUNGUJE AUTOMATICKÝ REPORT?

Ako prvé skontrolujte v AMS v časti Nastavenia - Odosielanie e-mailov, aby bolo nastavené odosielanie e-mailov prostredníctvom Mandrill služby.

Následne v karte Dochádzka - Uzávierka sa nachádzajú v pravej časti špeciálne zostavy. Kliknite na šípku a vyberte Mesačný report dochádzky.

V nastaveniach pre mesačný report dochádzky:

  1. označte “povoliť automatické generovanie
  2. napíšte čas, kedy sa má report vygenerovať a odoslať na e-maily
  3. napíšte e-mailové adresy, na ktoré sa má report odoslať (jednotlivé adresy oddelíte čiarkou)
  4. a kliknite na tlačidlo “uložiť nastavenia

Zostava bude vygenerovaná za všetkých aktívnych zamestnancov (s platným pracovným pomerom a bez anonymov) usporiadaných podľa abecedy každý deň vo vami stanovený čas na určené e-mailové adresy.

V e-maile sa mesačný report dochádzky nachádza v prílohe vo formáte xls alebo xlsx (záleží od nastavení v programe AMS).

V časti Prehľady - Emaily sa nachádza informácia o odoslaných emailoch, kde si viete skontrolovať na aké e-mailové adresy a kedy bol report odoslaný.

Príklad nastavenia automatického odosielania mesačného reportu dochádzky, samotné odoslanie na mail a zobrazenie v prehľadoch emailov si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

Postup základného generovania mesačnej dochádzky aj s vysvetlením jednotlivých stĺpcov reportu je popísané v samostatnom článku Mesačný report dochádzky.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.