Zmena pracovného úväzku


Ak sa stane, že potrebujete zmeniť pracovný úväzok zamestnancom, viete tak urobiť v nastaveniach skupiny.

Ak potrebujete nastaviť skrátený úväzok zamestnancom od 1-vého v mesiaci

Ak nechcete meniť nastavenia skupiny na iné ako doteraz (zmena pracovnej doby a pod.) v karte Zoznamy v časti Skupiny si dvojklikom otvoríte konkrétnu skupinu a v nej prepíšete položku denný fond. Kliknite na Uložiť. Zmeny urobené v skupine po uložení hneď prepočítajú dochádzku na požadovaný denný fond.

V našom príklade sme zamestnancom skrátili pracovný úväzok z 8 hodín na 6 hodín.

UPOZORNENIE!

Je potrebné mať staršie mesiace uzamknuté cez uzávierku. Ak nebudú uzamknuté, program ich aj spätne prepočíta podľa nových nastavení skupiny, čo by bolo nežiadúce.
image

Pokiaľ potrebujete zamestnancom nielen skrátiť úväzok, ale aj upraviť pracovnú dobu alebo iné súvisiace nastavenia, odporúčame vytvoriť novú skupinu (Zoznamy - Skupiny - Pridať skupinu), nastaviť v nej nový denný fond a ostatné potrebné parametre a následne k nej zamestnancov priradiť.

image

Zmena skráteného úväzku sa prejaví aj v mesačnom prehľade dochádzky v pravom postrannom panely (položky týždenný a mesačný pracovný fond).

image

Ak potrebujete nastaviť skrátený úväzok zamestnancom v strede mesiaca

Riešením by bolo vytvoriť tzv. hybridnú skupinu, kde nastavíte dve rôzne zmeny. Jedna by bola so “starým” denným fondom 8 hodín (ponechaná pôvodná) a druhá s “novým” denný fondom 6 hodín.

Čiže v nastaveniach existujúcej skupiny, ktorej chcete “skrátiť úväzok” by ste nastavili počet zmien 2 a druhú doplnili (zmeny musia ísť chronologicky).

image

Následne je v mesačnom prehľade potrebné nastaviť zmeny tak, aby vám to sedelo.

Program AMS disponuje funkciou automatického priraďovanie skupín podľa časov príchodov a odchodov. Je potrebné sa ale uistiť, že všetky dni sú správne priradené (ak by program nevedel rozlíšiť o ktorú zmenu šlo, pri špecifických prípadoch - časy by boli minimálne odlišné). Ak by sa stalo, že niektoré dni nesedia, zmena sa dá priradiť na konkrétny deň aj manuálne. Kliknete na deň, kedy potrebujete určiť zmenu, pravým tlačidlom myši, vyberiete možnosť Zmena a zobrazia sa všetky zmeny vytvorené pre skupinu, do ktorej zamestnanec patrí. Už len stačí na zmenu kliknúť a tento deň preberie jej nastavenia (tým pádom aj započíta denný fond zamestnanca podľa zmeny).

image

UPOZORNENIE!

Pred touto zmenou je ale taktiež potrebné uzamknúť staršie mesiace v uzávierke , aby sa nastavenia z “novo upravenej” skupiny nepreniesli aj do starších mesiacov.

Pozn.: Pri tomto type (zmena v strede mesiaca) je ale otázne, ako sa takýto mesiac bude správať vo vašom mzdovom programe (po importovaní súboru po skončení mesiaca). Je na vašom zvážení, či táto možnosť bude vyhovovať alebo by bolo lepšie nastaviť skrátený pracovný pomer k 1-vému dňu v mesiaci.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.