Ako používať virtuálny terminál?


Virtuálny terminál je aplikácia na zápis príchodov a odchodov do dochádzkového systému. Používa sa rovnako, ako fyzický dochádzkový terminál.

Presný postup pri zapisovaní prerušenia:

 1. spustite aplikáciu virtuálny terminál

  image

 2. po spustení aplikácie sa zobrazí základné rozhranie virtuálneho dochádzkového terminálu

image
 1. Postup zápisu prerušenia do virtuálneho terminálu:

  • označte vlastné meno v ľavom stĺpci
  • označte želaný typ prerušenia, udalosť (práca, obed alebo iné)
  • v prípade vášho príchodu kliknite na príchod, v prípade odchodu kliknite na odchod
   Kliknutie na tlačítko príchod, alebo odchod zapíše označenú kombináciu (teda meno osoby a typ zápisu) do
   dochádzky
 2. v prípade chybného zápisu je možné zápis zrušiť stlačením tlačidla zmazať prerušenie

Ukážka používania virtuálneho dochádzkového terminálu je v nasledujúcom videu.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.