Verzia 1.1.3 - Nový formát súborov - xlsx


Všetky reporty (exporty) z dochádzky v AMS, ktoré boli vo formáte xls sme prerobili aj do xlsx formátov, ktoré ponúkajú flexibilnejšie využitie.

To, či chcete vykonať export do xls alebo xlsx súborov si viete nastaviť priamo v AMS (v časti Nastavenia - Program - Tlačové zostavy). Predvolený je xlsx formát.

Tento formát sa týka aj importu zamestnancov. Ak máte zoznam zamestnancov uložených v xls súbore, stačí len v nastaveniach odznačiť možnosť xlsx a import prebehne z xls súboru.

Obrázkový postup si môžete pozrieť v článku: Tlačové zostavy

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.