Zápis dochádzky


Zamestnanci si môžu zaznamenávať dochádzku pomocou AMS Web pod tlačidlom “Zápis dochádzky”.

Na to, aby mohli zápis uskutočniť (a prihlásiť sa do AMS webu), je potrebné aby boli k terminálu AMS Web priradení.

Zoznam prerušení, ktoré sa zobrazujú v ponuke pri zápise nastavujú administrátori cez dochádzkový systém. (Návod pre priradenie prerušení nájdete v samostatnom návode.)

Po prihlásení sa do AMS webu kliknite na tlačidlo Zápis, vyberte prerušenie, ktoré si chcete zapísať a vyberte či ide o príchod alebo odchod. Následne sa zobrazia údaje o zápise (čas a prerušenie) a fotografia nasnímaná počas zápisu (pri zapnutej webkamere).

Po kliknutí na tlačidlo Ďalší zápis sa dostanete na obrazovku s ponukou prerušení a môžete uskutočniť opätovný zápis.

(Príklad: Ak prichádzate do práce je potrebné zapísať “práca - príchod”, pri odchode z práce “práca - odchod”. Pri ostatných prerušeniach ako napríklad obed, služobne, lekár… bude postupnosť opačná - najskôr odchod, keďže odchádzate z práce napríklad k lekárovi a potom príchod, pretože prichádzate do práce od lekára. Príklad postupnosti prerušení ak idete z práce k lekárovi bude Práca-príchod, Lekár-odchod, Lekár-príchod, Práca-odchod.)

Postup pre zápis prístupu nájdete na videu nižšie:

video zapis dochadzky zamestnanci ams web

žiarovka Rýchly tip

AMS Web zaznamená aj GPS lokáciu polohy, z ktorej sa pístup zaznamenáva a uloží ju do systému.

Ak zistíte, že ste pri zápise urobili chybu, môžete prístup počas zápisu vymazať. Postup vymazania nájdete na videu nižšie:

video zamestnanci vymazanie pristupu
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.