Zamestnanci


  • Prezeranie dochádzky

    Možnosť prezerania údajov dochádzky v systéme AMS Web. Zamestnanci môžu získať mesačný prehľad svojich dochádzkových údajov po kliknutí na tlačidlo … Viac

  • Zápis dochádzky

    Zamestnanci môžu zaznamenávať dochádzku pomocou AMS Web pod tlačidlom 'Zápis dochádzky'. Pre záznam dochádzky je potrebné byť k terminálu AMS Web … Viac

  • Žiadanky

    Zamestnanci môžu prezerať a pridávať žiadanky v AMS Web po prihlásení sa do systému. Nové žiadanky môžete vytvoriť cez tlačidlo 'Žiadanky' na hlavnej … Viac

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.