Žiadanky


Funkcia Žiadanky slúži pre elektronické zadávanie požiadavky na čerpanie zvoleného prerušenia (Dovolenka, Lekár, Náhradné voľno). Prerušenia, z ktorých je možné si vyberať, nastavuje administrátor priamo v dochádzkovom systéme AMS.

Aby sa prerušenie zobrazilo pri vytváraní žiadanky, je potrebné aby každé prerušenie malo vo svojich nastaveniach označený atribút “povolené v žiadankách”. Pokiaľ tento atribút nie je označený, tak sa prerušenie nezobrazí pri vytváraní žiadanky.

Pri funkcii Žiadanky máte okrem možnosti vytvoriť a upraviť žiadanku, ju aj možnosť potvrdiť, zamietnuť alebo stornovať (administrátor musí mať toto oprávnenie označené vo svojich nastaveniach a priradených zamestnancov pre ktorých bude môcť tieto úkony vykonávať - viac informácií nájdete v návode Administrátori).

Pre urýchlenie nájdenia žiadanky ktorú potrebujete, môžete použiť dostupné filtre, kde si môžete vybrať zamestnanca alebo stav žiadanky v akom sa nachádza.

Žiadanky nájdete po prihlásení do AMS Web pod záložkou “Žiadanky”.

image

Vytvorenie novej žiadanky

V možnosti “Žiadanky” kliknite na tlačidlo “Vytvoriť”.

Zobrazí sa okno, kde vyberiete zamestnanca a prerušenie. Podľa nastavení atribútu “povolené v žiadankách” pri konkrétnom prerušení sa zobrazia nasledujúce možnosti:

  • celý deň - po označení tejto varianty máte možnosť vybrať dátumy od-do, v rozpätí ktorých chcete žiadanku vytvoriť
  • pol dňa - pri tejto možnosti vyberiete deň, pre ktorý sa má žiadanka vytvoriť. Následne je potrebné vybrať zmenu, ktorá prislúcha zamestnancovi (podľa nastavení skupiny) a časť zmeny (prvá alebo druhá polovica), na základe ktorej systém pol dňa žiadanky vypočíta.
  • časový úsek - vyberiete deň a určíte presný čas od-do (HH:MM) v akom má byť žiadanka vytvorená

Vypíšete poznámku, ktorá slúži pre bližší popis žiadanky. Následne stlačte “Potvrdiť”. Vytvorí sa nová žiadanka.

image
image

Úprava vytvorenej žiadanky

V možnosti “Žiadanky” si dvojklikom otvoríte žiadanku a v pravej časti máte možnosť “Upraviť”. Vykonáte potrebné úpravy (napr. zmena dátumu, typu prerušenia, zamestnanca) a stlačíte “Potvrdiť”.

image

Potvrdenie, zamietnutie a stornovanie žiadanky

V možnosti “Žiadanky” si dvojklikom otvoríte žiadanku a v pravej časti máte možnosť “Potvrdiť”, “Zamietnuť” alebo “Stornovať”. Pri každej možnosti sa dá napísať vyjadrenie k žiadanke. Keď potvrdíte príslušným tlačidlom ( potvrdiť, zamietnuť alebo stornovať), systém vás informuje o úspešnosti úkonu.

image
image

V prípade využívania fondov v AMS je vrámci AMS Webu implementované aj informovanie o zostatku fondu a taktiež nepovolenie čerpania prerušenia ak by malo dôjsť k zápornému stavu fondu ( dostupné od verzie AMS 1.1.3.37 a novšej).

žiarovka Rýchly tip

Dochádzkový systém umožňuje ku každému zamestnancovi vložiť e-mail, ktorý bude slúžiť na automatické zasielanie informácií o stave žiadanky.

E-mail administrátora, na ktorý majú chodiť žiadanky sa vkladá v karte Admina (Zoznamy - Administrátori), email zamestnanca, na ktorý má prísť odpoveď o stave žiadanky sa vkladá do karty zamestnanca (Zoznamy - Zamestnanci).

V niektorých prípadoch je žiadúce odoslať potvrdzujúci email aj na iné adresy ako sú uvedené v karte zamestnanca. Stačí vložiť tieto adresy do okna pri vyjadrovaní sa k žiadanke.

ziadanky doplnujuce emaily
Pre využívanie Žiadaniek je nutné mať aktívny jeho modul v licencii. Pre aktivovanie modulu kontaktujte našu technickú podporu.
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.