Priradenie karty (čipu) zamestnancovi


V dochádzkovom systéme viete načítať kartu zamestnancovi dvoma spôsobmi:

Prostredníctvom USB čítačky

V dochádzkovom systéme AMS v záložke Zoznamy - Zamestnanci - v karte zamestnanca (dvojklikom na zamestnanca alebo cez možnosť Upraviť) sa nachádza časť “Karta”.

Tú je možné vložiť cez tlačidlo image pomocou stolnej čítačky kariet pripojenej na počítač.

image

Po kliknutí na Plus sa zobrazí okno, kde Vás program vyzve na priloženie karty na čítačku. Urobte tak.

image

Systém prečíta kód karty (alebo prívesku) a priradí ho zamestnancovi. Následne kliknite na Uložiť.

image

Po uložení je potrebné ešte zamestnanca priradiť k terminálu a následne môže použiť svoju kartu na zápis prerušení na termináli.

Upozornenie:

Každá karta má svoje špecifické číslo, môže byť priradená len jednému zamestnancovi. Číslo uvádzané na karte NEVPISUJTE - systém ho nevie prečítať. Kartu je možné vložiť len cez čítačku alebo priamo na terminály!

Ak ste priradili kartu alebo prívesok zamestnancovi cez USB čítačku, nie je potrebné priradiť kartu aj cez terminál!


Prostredníctvom terminálu STL.one

  1. Na termináli STL.one je potrebné vojsť do nastavení pomocou tlačidla INFO (v pravom hornom rohu).
image
  1. Ak už máte určeného admina terminálu, v tejto časti bude terminál žiadať o priloženie karty administrátora terminálu. Priložte teda kartu admina terminálu.

Pokiaľ ste si ešte neurčili admina terminálu pokračujte bodom číslo 4.

(Pozn.: Admin terminálu slúži na ochranu proti neoprávneným vstupom do nastavení terminálu. Nastavuje sa priamo v dochádzkovom systéme AMS v karte Zoznamy - Zamestnanci, pri konkrétnom zamestnancovi označením položky “Admin terminálu”.)

image
  1. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej je potrebné stlačiť ikonu “náradia” (modro červená ikona vpravo hore, hneď pod “X”).
image
  1. Po tomto úkone sa dostanete do nastavení terminálu.

Vyberte možnosť Ľudia.

(Pozn.: Sekcie v tejto časti ovládate ako na dotykovom displeji - jemne podržte a potiahnite.)

image
  1. Zobrazí sa zoznam ľudí (za predpokladu, že sú už vytvorení zamestnanci v AMS a priradení k terminálu).
image
  1. Označte zamestnanca**, ktorému chcete priradiť kartu - zvýrazní sa modrou farbou.

Následne z ľavého menu vyberte možnosť priradiť kartu. Terminál Vás hlasovo vyzve k priloženiu karty (prívesku) k čítačke, ktorá sa nachádza na pravej strane terminálu.

image
  1. Po akceptovaní karty Vás terminál upozorní zvukovou znelkou a zobrazí ID karty v prehľade zamestnancov na pravej strane.

Po tomto úkone si môže zamestnanec zapisovať prerušenia na termináli prostredníctvom svojej karty (alebo prívesku).

Vyjsť z nastavení môžete pomocou “X” v pravom hornom rohu a dostanete sa na základnú obrazovku terminálu STL.one.

image
  1. Kód z karty sa následne zapíše aj do AMS do karty zamestnanca (v časti Zoznamy - Zamestnanci).
image

Pozn.1:

Existujú rôzne typy čítačiek (či už stolové USB, v termináloch, pre prístupový systém a iné) a každá funguje na inom princípe. Práve z takéhoto dôvodu je v niektorých prípadoch žiadúce použitie Režimu kompatibility a možnosti orezať kód karty na určitý počet znakov. Povoľuje sa v nastaveniach programu (karta Nastavenia - Program - časť Zamestnanci).

Pozn.2:

Pri podvojnom načítaní karty alebo prívesku vás bude terminál STL.one informovať o tom, že už karta bola priradená zamestnancovi.

image

Alebo ak sa snažíte priradiť kartu, ktorá už je priradená inému zamestnancovi, takisto o tom bude terminál STL.one informovať hláškou.

image

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.