Jazyk, formát času a nastavenie ostrej prevádzky


V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú možnosti určiť:

image
image

JAZYK ROZHRANIA

Ide o jazyk, v ktorom sa bude zobrazovať AMS (všetky popisy a údaje v dochádzkovom systéme).
Momentálne sú dostupné Slovenský, Anglický a Nemecký jazyk.

image

FORMÁT ČASU

image

V tejto časti máte na výber, či má systém zobrazovať časové úseky:

  • v minútach

    image
  • alebo v sekundách

    image

TESTOVACIA/ OSTRÁ PREVÁDZKA

image

Testovaciu prevádzku používate ak máte nainštalované demo.
Ostrú prevádzku môžete používať po získaní licenčných údajov. Dochádzkový systém umožňuje vložiť dátum, od ktorého sa začne ostrá prevádzka, údaje dochádzky do tohto dátumu budú vymazané.

Nastavenie ostrej prevádzky sa realizuje kliknutím na tlačidlo “Nastaviť” kde vypíšete dátum začiatku ostrej prevádzky a takisto vypisujete pre potvrdenie slová “ZMAZAŤ DATA”. V priebehu nastavovania ostrej prevádzky sa vykoná záloha dát do databázy (program vás o tom informuje hláškou, treba potvrdiť a vybrať priečinok pre uloženie zálohy), takže v prípade potreby budú dostupné aj údaje pred dátumom začiatku ostrej prevádzky.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.