Reporty a tlačové zostavy


Stravovací systém ponúka viacero reportov a tlačových zostáv:

Týždenné menu

Ide o zoznam jedál za príslušný týždeň, ktorý si môžete vytlačiť a dať na viditeľné miesto pre zamestnancov.

Nachádza sa v časti Strava - Menu - Tvorba a úprava menu (viď obrázok nižšie):

image

V týždennom menu sa zobrazujú dni s popisom typu výdaja, ďalej typ jedla (polievka, hlavné jedlo), názov jedla so skratkou dodávateľa a cena jedla.

Príklad týždenného menu sa nachádza na obrázku nižšie:

image

Mesačný výpis objednávok zamestnancov

Je súhrn objednávok zamestnancov za príslušný mesiac a stredisko.

Nachádza sa v časti Strava - Menu - Tvorba a úprava menu (viď obrázok nižšie):

image

V tlačovej zostave mesačného výpisu objednávok sa nachádza názov strediska, za ktoré sa výpis robí, ID zamestnanca, PaM ID, meno zamestnanca, počet výdajov jedla zamestnancovi a celková suma za vydané jedlá.

Príklad tlačovej zostavy mesačný výpis objednávok si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

image

Mesačný výpis objednaných jedál za zamestnanca

V tejto tlačovej zostave sa nachádzajú všetky objednávky zamestnanca za príslušný mesiac, časy a dátumy položiek, ktoré mal objednané a vydané.

Mesačný výpis sa nachádza v časti Strava - Menu - Objednávky zamestnanca (viď obrázok nižšie), pre výber zamestnanca použite dostupné filtre na hornej lište.

image

Na obrázku nižšie si môžete pozrieť príklad mesačného výpisu objednávok zamestnanca:

image

Prehľad objednávok zamestnanca

Je tlačová zostava, v ktorej sa zobrazuje názov a počet objednaných jedál zamestnanca k vybranému dňu. Slúži pre kontrolu prípadných nezrovnalostí v objednávke zamestnanca.

Nachádza sa v časti Strava - Menu - Objednávky zamestnanca, pod tlačidlom image (viď obrázok nižšie).

Použite filter na hornej lište pre výber strediska a zamestnanca a kliknite na toto tlačidlo v konkrétnom dni, v ktorom potrebujete zobraziť prehľad objednávok zamestnanca.

image

Príklad prehľadu objednávky nájdete na obrázku nižšie:

image

Tlač výdaju

Nachádza sa v časti Strava - Menu - Tvorba a úprava menu pod tlačidlom image (záväzná objednávka) alebo image (predbežná objednávka).

Predbežná alebo záväzná objednávka sa odvíja od zamknutého image alebo odomknutého menu image (predbežná → odomknuté, záväzná → zamknuté menu).

image

Po kliknutí na tieto tlačidlá sa zobrazí tabuľka, ktorá ponúka možnosť tlačiť výdaj. Ide o tlačovú zostavu, v ktorej sa nachádza výpis objednávok zamestnanca ku konkrétnemu dňu (meno zamestnanca, názov jedla, počet kusov a počet vydaných jedál). Slúži ako záložný zoznam objednávok pri vydávaní stravy.

Príklad tlači výdaju je znázornený na obrázku nižšie:

image

Kontrolný export

Nachádza sa v časti Strava - Menu - Tvorba a úprava menu pod tlačidlom Kontrolný export.

image

Nájdete tu tabuľku, v ktorej je zobrazený objednaný počet kusov jedál ku konkrétnemu typu výdaja a dňu. Na konci tabuľky sa nachádza súčet jedál pre zamestnanca aj dokopy pre všetkých.

Zamestnancov, pre ktorých chcete vytvoriť kontrolný export, si viete vyfiltrovať podľa strediska. Ak necháte bez strediska, zobrazia sa v reporte všetci zamestnanci.

(Pozn.: počet kusov jedál zobrazených v konkrétnom dni závisí aj od objednávateľnej položky. Ak je označená pri jedle možnosť “automaticky bez objednávky”, v reporte sa toto jedlo nezobrazí.)

Príklad kontrolného exportu je zobrazený na obrázku nižšie:

image

Tlač objednávky (report pre dodávateľa)

Nachádza sa v časti Strava - Menu - Tvorba a úprava menu pod tlačidlom image alebo image (záväzná objednávka) a slúži na odosielanie objednávok vybraným dodávateľom.

image

Po kliknutí na tieto tlačidlá sa zobrazí tabuľka, ktorá ponúka možnosť tlačiť objednávku - ide o záväznú objednávku počtu kusov jedál ku konkrétnemu dňu a typu výdaja pre dodávateľa.

Príklad tlačovej zostavy objednávky pre dodávateľa si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.