Synchronizácia dochádzkového terminálu v AMS


Po úspešnej konfigurácii dochádzkového terminálu, sa terminál zobrazí ako aktívny na domovskej stránke dochádzkového systému AMS.

V karte Domov sa v pravej časti v záložke Terminály zobrazujú aktívne terminály zelenou farbou.

V tejto časti si viete odkontrolovať aj do budúcnosti, či sú terminály aktívne. Ak by neboli, svietili by na červeno ( bolo by potrebné prekontrolovať príčiny offline terminálu). Po kliknutí na konkrétny terminál sa zobrazia informácie o tom, kedy boli naposledy online (v našom príklade AMS Web).

image

Pre plnú synchronizáciu dochádzkového systému AMS s terminálom je potrebné ísť do karty Zoznamy - Terminály, označiť si konkrétny terminál a zobrazí je jeho detail v pravej časti. Tu sa nachádza sekcia “Synchronizovať”, kde je potrebné označiť minimálne položky Prerušenia a Zamestnanci. Ak by neboli zakliknuté tieto položky, na termináli by sa nezobrazili. Automaticky po označení sa zaktivujú vo vrchnej časti záložky “Priradení zamestnanci” a “Priradené prerušenia”, kde si viete následne priradiť ktorí zamestnanci a prerušenia sa majú zobrazovať na termináli. Samotné priradenie je popísané v samostatnom článku.

image

V časti Synchronizovať sa nachádzajú aj ďalšie položky, ktoré môžete označiť:

  • saldá - zamestnancom sa bude na termináli zobrazovať aktuálne saldo k poslednému ukončenému dňu
  • prítomnosť - synchronizácia prítomných zamestnancov na pracovisku
  • fondy - synchronizovanie stavu fondov
  • žiadanky - či sa budú na termináli zobrazovať žiadanky o opustenie pracoviska (využíva sa pri Kiosku alebo AMS Webe)
  • časové zóny - súvisia s terminálom STL.one a prístupovým systémom
  • sviatky - synchronizovanie zoznamu sviatkov
  • farebné skupiny - ak ste si vybrali možnosť zápisu na tablete pomocou farebných skupín, po označení sa aktivuje záložka Farebné skupiny, kde si viete vytvoriť farebné skupiny a priradiť k nim zamestnancov. Tieto skupiny sa následne zobrazia na tablete.

Označené položky sa do pár minút synchronizujú s dochádzkovým terminálom a budú sa na ňom zobrazovať.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.