Synchronizácia údajov z dochádzkových terminálov do AMS


Synchronizácia dochádzkových terminálov s programom AMS prebieha automaticky. Ak máte zakúpenú lokálnu inštaláciu, máte vlastný server. Pre plynulý chod a synchronizáciu je ideálne ak je server zapnutý nonstop (pretože tam beží databáza a Windows služby). Ak táto skutočnosť z nejakých dôvodov nie je možná, a teda server nie je zapnutý nonstop ale iba v určitý čas, tak je synchronizácia pozastavená do doby, kým zase server nie je zapnutý.

Zamestnanci si naďalej zapisujú dochádzku na termináloch, údaje zo zápisov sa dosynchronizujú neskôr - vždy keď sa server zapne (nie je potrebný manuálny zásah).

Pravidelná synchronizácia nie je nastaviteľná, ani odporúčaná.

Pri cloudovej inštalácii je záloha na našich serveroch, ktoré sú zapnuté nonstop, teda synchronizácia prebieha automaticky vždy do pár minút.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.