Fondy


Základné informácie o fondoch a postup pre ich vytvorenie nájdete v návode Fondy.

Naplnenie fondu hodinami

Na začiatku kalendárneho roka alebo pracovnej zmluvy je potrebné naplniť fondy hodinami. Štandardne ide o fond Dovolenka, Lekár a Lekár doprovod. Kliknite na “Pridať pohyb”. Otvorí sa tabuľka, kde vyberiete zamestnanca, ktorému chcete naplniť fond. Vyberiete o aký fond sa jedná (dovolenka, lekár a pod.). Dátum pre naplnenie sa vždy uvádza 1.1., aby nedošlo k chybnému počítaniu fondov (ak sa stane že prijmete nového zamestnanca napríklad od apríla, naplňte mu fondy od 1.1.). Nakoniec vypíšte hodnotu fondu - dni alebo hodiny, ktoré zamestnancovi a fondu prislúchajú a stlačte “Uložiť”.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre naplnenie fondu Dovolenka 20timi dňami.

image

Čerpanie z fondu

Rovnaký postup sa používa aj pri čerpaní z fondu. Stlačte “Pridať pohyb” a zadáva sa hodnota s mínusom, napríklad “-1” pri čerpaní jedného dňa dovolenky.
Akékoľvek čerpanie z fondu systém automaticky zapíše aj do kalendára mesačného prehľadu.
Na pravej strane okna nájdete tabuľku s aktuálnym stavom fondov pre zobrazeného zamestnanca ku konkrétnemu mesiacu a tiež k 31.12. Stav fondov sa nachádza aj v mesačnom prehľade.

image

Hromadný zápis

Dochádzkový systém umožňuje hromadný zápis pohybov.
Pomocou jedného tlačidla môžete zapísať pohyby pre viacerých zamestnancov. Stlačte “Hromadný zápis”, otvorí sa vám tabuľka, kde si viete vybrať pomocou šípiek alebo dvojkliku na zamestnanca, komu bude vytvorený pohyb vo fondoch (vybraní zamestnanci sa zobrazia v tabuľke vpravo). Následne si vyberiete fond o ktorý sa jedná, dátum a hodnotu (pri naplnení fondu s plusovou hodnotou, pri čerpaní s mínusovou). Následne stlačte “Uložiť”.
Na videu nižšie môžete vidieť postup pre vloženie hromadného zápisu:

image

Úprava pohybu vo fondoch

Na videu nižšie je postup pre úpravu už existujúceho pohybu vo fondoch.

image

Informácie o stave fondov

Aktuálny stav zostatkových fondov nájdete v karte Prehľady, po zvolení zamestnanca vo filtri alebo kliknutím na riadok zamestnanca. Na pravej strane okna sa zobrazia dve tabuľky:

  • tabuľka s prehľadom fondov ku koncu zvoleného mesiaca - ak si prajete zobraziť stav fondov k ľubovoľnému mesiacu, zvoľte ho v kalendári
  • tabuľka s prehľadom fondov k poslednému dňu v kalendárnom roku.
image

Takisto stav fondov viete zistiť aj v časti Dochádzka - Mesačný prehľad v tabuľke “Prehľad fondov”.

image

Dochádzkový systém umožňuj aj tlač zostatku fondov na tlačiarni alebo export fondov do XLS, návod nájdete nižšie.


Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.