Tlač zoznamu prítomných a neprítomných zamestnancov


Na karte DOMOV sa nachádza záložka “Prítomní zamestnanci” obsahujúca zoznam zamestnancov prítomných na pracovisku.

image Rýchly tip

Štandardný zoznam zamestnancov zobrazuje zamestnancov aktuálne prítomných na pracovisku. V nastavení programu môžete povoliť rozšírený zoznam zamestnancov. Umožňuje zobraziť zoznam neprítomných zamestnancov, filtrovať prítomných a neprítomných podľa skupiny, poprípade zobraziť aj neaktívnych zamestnancov.

Tlač zoznamu prítomných a neprítomných zamestnancov je možné do PDF, na tlačiarni a do XLS súboru.

Export zoznamu prítomných zamestnancov nájdete pod tlačidlom “Tlačiť”.
Export rozšíreného zoznamu zamestnancov nájdete pod tlačidlom “Rozšírené” a následne pod tlačidlom “Tlačiť”.

Vo všetkých prípadoch je potrebné najskôr zvoliť typ tlače “do PDF”, “na tlačiarni” alebo “XLS”. Pri aktívnom type tlače sa zobrazí image .

Na obrázkoch a videu nižšie nájdete postup pre zvolenie typu tlače.

image
image
image

Na obrázku nižšie môžete vidieť príklad PDF alebo tlačeného dokumentu:

image

Pozrite aj návody:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.