Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas


Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas sa používa hlavne pre prenášanie hodín do PaM, konkrétne pri odpracovaní sviatku, na ktorý je naplánovaná zmena. Nastavuje sa v nastavení skupiny.

nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas

Pri zakliknutí “nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas” sa odpracované hodiny sviatku započítajú v sumárnej tabuľke hodín v mesačnom prehľade do sviatkov a do odpracovaných sviatkov.
Ak je odpracovaných viac hodín ako je denný fond, tak sa tieto hodiny pripočítajú priamo k odpracovaným hodinám.
Ak je odpracované menej ako je denný fond, tak nevznikne záporný rozdiel.
Príklad môžete vidieť na obrázku nižšie, polia v ktorých sa menia hodiny v závislosti od zakliknutia alebo odkliknutia nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, sú zvýraznené zelenou.

nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas zakliknuty

Pri odkliknutí “nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas” sa odpracované hodiny sviatku započítajú v sumárnej tabuľke hodín v mesačnom prehľade priamo do odpracovaných dní podľa doplňujúceho nastavenia započítavania sviatku v skupine.
Ak je odpracovaných viac hodín ako je denný fond, tak vznikne kladný rozdiel.
Ak je odpracované menej ako je denný fond, tak vznikne záporný rozdiel.
Príklad môžete vidieť na obrázku nižšie, polia v ktorých sa menia hodiny v závislosti od zakliknutia alebo odkliknutia nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, sú zvýraznené zelenou.

image
Na V obidvoch obrázkoch môžete vidieť, že počet odpracovaných hodín je rovnaký a rozdiel je len v prerozdelení týchto hodín. Toto prerozdelenie je dôležité pri prenose údajov do PaM.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.