Konfigurácia dochádzkového terminálu ATT-990


Spustenie konfiguračného menu:

 1. V pravom hornom rohu klikom na INFO.

  image
 2. Aktivujete menu určené pre administráciu terminálu.

  image

Nastavenia siete a pripojenia ku dochádzkovému serveru:

 1. Výberom nastavenia siete spustíte konfiguračné rozhranie.

  image
 2. Na ľavej strane nastavíte IP adresu dochádzkového terminálu. Kliknutím do jednotlivých okien môžete zapísať statické adresy. V prípade ak máte na routri nastavené DHCP aktivujete ho kliknutím na modrú guličku ktorá sa prepne do polohy ON. Ihneď potom je potrebné kliknúť na potvrdiť, počať cca 10 sekúnd a naspäť sa dostať do nastavenia sietí. Poliam IP adresa, maska, brána, DNS budú automaticky priradené adresy, ktoré ostanú mierne vyšednuté.

  image
 3. Pravá strana v konfigurácii sietí je určená pre nastavenie pripojenia dochádzkového databázového servera, ktorého IP adresu zeditujete kliknutím do okna. Port a skript bývajú prednastavené na hodnoty 8080 a /attproxy.php. Pokiaľ bol na strane servera zmenený port, poprípade premenovaný skript je potrebné tieto zmeny zapísať v termináli. Kvôli identifikácii a určenie dochádzkového terminálu v aplikácii AMS, zapíšte jeho názov do okna názov terminálu. Nakoniec pre spustenie komunikácie kliknite na povoliť sieťovú komunikáciu a tlačidlo potvrdiť.

Administrácia užívateľov a nastavenie administrátora pre povolenie vstupu do menu dochádzkového terminálu:

 1. Vyvoláte ju kliknutím na ikonu ľudia. Následne sa zobrazí rozhranie, v ktorom nájdete priradených zamestnancov (v prípade, ak boli vytvorení v aplikácii AMS a priradení ku dochádzkovému terminálu).

  image
 2. V prípade ak potrebujete vytvoriť zoznam zamestnancov priamo na dochádzkovom termináli, máte v dispozícii funkciu pod ikonou pridať. Vypíšte identifikačné údaje a v prípade, ak sa jedná o správcu systému, zafajknite mu príznak admin, ktorý má za úlohu sprístupniť administračné menu na zariadení.

UPOZORNENIE:

Príznak administrátora musí byť nastavený minimálne na jedného užívateľa terminálu! Týmto zabránite nepovolenému vstupu zamestnancov do menu terminálu.
image
 1. K dispozícii sú ďalej funkcie pre zmenu informácií o zamestnancovi a možnosť zmazať. Zmenu alebo výmaz uskutočníte označením zamestnanca a kliknutím na požadovanú funkciu.

Načítanie karty (prívesku) zamestnancovi na dochádzkovom termináli:

 1. V prípade, že boli karty (prívesky) načítané prostredníctvom stolnej USB čítačky do systému AMS, nie je potrebné ich duplicitne nahrávať na termináli. Pokiaľ neboli, pokračujte druhým krokom.

 2. Otvorte zoznam ľudí, zobrazí sa zoznam priradených zamestnancov. Kliknutím na požadovaného sa zvýrazní modrou farbou a v ľavom menu kliknite na priradiť kartu. Terminál Vás hlasovo vyzve k priloženiu karty(prívesku) k čítačke, ktorá sa nachádza na pravej strane terminálu. Po akceptovaní karty Vás terminál upozorní zvukovou znelkou a zobrazí ID karty v prehľade zamestnancov na pravej strane.

  image

Nastavenia programu:

Pod ikonou nastavenia programu dochádzkového terminálu nájdete na ľavej strane možnosť pridania alebo ubratia hlasitosti. V pravej časti sa nachádzajú ikony pre aktivovanie IR senzoru a zobrazovanie aktivity snímania IR senzorom. Taktiež v tomto nastavení môžete nájsť otočné koleso, prostredníctvom ktorého nastavíte interval obnovovania a citlivosti IR senzora. Nastavovacie koleso má obdobnú funkciu ako je pridávanie hlasitosti, t.j. čím viac je koleso otočené vpravo, tým je citlivosť vyššia a doba obnovovania kratšia.

Čo je IR SENZOR?

IR senzor je integrovaný snímač v dochádzkovom termináli, ktorý má za úlohu detekovať pohyb pred terminálom a tým zabezpečiť jeho prebudenie z režimu spánku bez toho, aby bol potrebný dotyk na displeji zariadenia.

TIP: Ak si želáte aktivovať IR senzor, odporúčame ho mať nastavený na minimum. Po konzultácii s našim technikom Vám na základe prostredia, v ktorom sa nachádza terminál, nastavíme citlivosť IR senzoru na mieru.

image

Dátum a čas:

Po výbere dátumu a času sa zobrazí rozhranie, ktoré Vám umožní manuálne nastavenie, alebo automatické po zapísaní adresy NTP servera, podľa ktorého sa má synchronizovať.
Pri automatickej synchronizácii je potrebné aktivovať ju kliknutím do okna automatické nastavovanie času podľa NTP servera.

Čo je NTP server?

NTP (Network Time Protocol) je protokol synchronizáciu hodín počítačov paketovej sieti s premenným oneskorením. Tento protokol zaručuje, že všetky počítače v sieti majú rovnaký a presný čas. Bol obzvlášť navrhnutý tak, aby odolával následku premenlivého oneskorenia v doručovaní paketov.

TIP: V prípade, že vaša lokálna sieť umožňuje zariadeniam synchronizáciu času podľa verejných NTP serverov, odporúčame ponechať prednastavenú adresu (sk.pool.ntp.org).

image

Prerušenia:

Táto sekcia je určená pre individuálne nastavenie zoradenia prerušení na displeji terminálu. Pokiaľ si želáte prestaviť zoradenie, nastavíte ho zapísaním vyššej alebo nižšej hodnoty ku jednotlivému prerušeniu do okna váha. Prerušenie ktoré bude mať nastavenú najvyššiu zápornú hodnotu čísla, bude zobrazené ako prvé v zozname. Naopak prerušenie s najvyšším kladným číslom sa bude zobrazovať na poslednom mieste.

TIP: Dochádzkový terminál je vybavený funkciou tzv. autosort, ktorá zabezpečuje automatické zoradenie prerušení na displeji terminálu podľa najčastejšieho používania. To znamená, že ak si zamestnanci v jednom dni evidovali najčastejšie PRÁCA príchod/odchod, tak táto udalosť bude umiestnená na prvom mieste displeja terminálu.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.