Prečo program zapíše pol dňa dovolenky namiesto celodennej?


V skupine má zamestnanec nastavené čerpanie nielen celodennej ale aj poldennej dovolenky so započítavaním zvyšku “akceptovať kladný aj záporný”.

image

Zamestnanec skončil 2.2. prácu (zapísal si pri odchode z práce “práca - odchod”) a na druhý deň len dal vedieť, že si berie dovolenku. Zapísať si to nemal ako, tak mu admin zadal v AMS na ten deň (3.2.) “Dovolenka - odchod”.

image

Ako môžete vidieť, napriek tomu, že chceme zapísať zamestnancovi celodennú dovolenku, program nám zaznačí len pol dňa dovolenky.

Prečo je to tak?

Program v momente zapísania prístupu dovolenka adminom nevie, kedy sa zamestnanec vráti do práce a tak počíta s najmenším možným úsekom. Tento stav sa zmení po zadaní prístupu práca, alebo úpravou zo strany admina.

Čo s tým teda môžem urobiť?

Záleží to od toho, či zamestnanec bude čerpať len jeden deň dovolenky alebo pôjde o viacej dní.

 1. Ak sa má zamestnancovi dovolenka zapísať len na jeden deň (3.2.), tak po doplnení odchodu z práce program dopočíta dovolenku v trvaní celý deň. Postupnosť prerušení bude teda “Dovolenka - odchod”, “Práca - odchod”. Následne sa “dotiahne” zvyšok dovolenky a teda sa zapíše v trvaní celý deň.

  image
 2. Alebo mu celý deň dovolenky zapíšete v detaile dňa pomocou tlačidla “celodenné prerušenie”, kde vyberiete prerušenie Dovolenka.

  image
 3. Ak potrebujete zamestnancovi zapísať viacej dní dovolenky, buď mu zaznačíte “dovolenka - odchod” v poslednom dni kedy pracoval…

  image

  … na základe čoho sa mu bude automaticky na ďalšie dni “ťahať” dovolenka (ak je označený pri prerušení dovolenka atribút “pokračuje v nasledujúcich dňoch), až dokým mu dovolenku neukončí samotný príchod zamestnanca do práce (zamestnanec si zapíše na termináli “práca - príchod”), alebo kým zamestnancovi admin neukončí trvanie dovolenky v mesačnom prehľade dochádzky pravým kliknutím myši a vybratím možnosti “ukončiť trvanie prerušenia”.

image
 1. Alebo ak potrebuje zamestnancovi admin zaznačiť na viacero dní dovolenku, môže si všetky potrebné dni v mesačnom prehľade dochádzky označiť (pomocou držania klávesy CTRL a klikaním myšou na konkrétne dni), kliknúť na ne pravým tlačidlom myši a vybrať možnosť “nastaviť celodenné prerušenie”. Tu už stačí len vybrať Dovolenku a na základe akej zmeny má byť zapísaná a potvrdiť.

POZOR:

V tomto prípade nedávate nikde do dochádzky prístup “dovolenka - odchod”. Ak bol zadaný, je potrebné ho najskôr vymazať.
image

Pozn.: Dĺžka trvania celodennej dovolenky v našich príkladoch je 7,5 hodiny (7:30) aj napriek nastavenému dennému fondu 8 hodín, kvôli nastaveniam prerušenia dovolenka a použitému referenčnému fondu v skupine.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.