Verzia 1.1.3 - V dochádzkovej karte sme doplnili referenčné hodnoty


V karte Dochádzka - Mesačný prehľad sa nachádza tlačová zostava Dochádzková karta.

image

Doplnili sme do nej referenčné hodnoty pracovných dní a sviatkov.

Ak je teda nastavený referenčný fond v skupine, v dochádzkovej karte sa zobrazia hodnoty pre pracovné dni a sviatky podľa vypočítaného mesačného fondu (podľa nastavení zmien v skupine) a v zátvorkách sa zobrazia hodnoty prislúchajúce pracovným dňom a sviatkom podľa referenčného fondu.

image
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.