Import a export jedál


Export jedál

V dochádzkovom systéme AMS v časti Strava - Jedlá kliknite na tlačidlo Export. Vyberte cestu pre uloženie súboru a kliknite na Uložiť.

image

Príklad exportovaného súboru sa nachádza na obrázku nižšie:

image

Import jedál

Pre import jedál sa používa rovnaká tabuľka ako pre export, kvôli zachovaniu pôvodného formátu buniek. Preto najjednoduchší spôsob ako naimportovať jedlá je pomocou exportu.

Postup:

 1. V časti Strava - Jedlá kliknite na tlačidlo Export. Vyberte cestu pre uloženie súboru a kliknite na Uložiť.

  Ak nemáte vytvorené žiadne jedlá, nie je to problém. Pomocou exportného tlačidla si uložíte prázdny csv súbor, ktorý vám pomôže pri zachovaní pôvodného formátu buniek.

  Ak máte vytvorené jedlá, viete ich v súbore prepísať.

  image
 2. Vypíšete prázdny súbor alebo doplníte už vypísaný. Následne pre importovanie jedál je potrebné ísť do časti Strava - Jedlá a kliknúť na Import. Vyberiete pripravený súbor a kliknete na Otvoriť. Položky zo súboru sa zapíšu do jedál.

  image

  Príklad prázdneho exportného súboru:

  image

Popis položiek exportu/importu:

ID - ide o ID číslo jedla. Po prvom uložení jedla už nie je možné meniť toto ID. Pri vytváraní nového jedla nechajte pole ID prázdne, program ho automaticky vytvorí pre konkrétne jedlo.

Dodávateľ - uvádza sa tu názov dodávateľa - totožný s názvom dodávateľa vytvoreného v časti Strava - Dodávatelia

Typ - tu vypíšete typ jedla (napríklad: Polievka, Hlavné jedlo…), ktoré sa nachádza v časti Strava - Jedlá v tabuľke typ jedla (vľavo hore)

Názov - vypíšete názov jedla, maximálna dĺžka názvu môže byť 64 znakov (príklad: Kurací perkelt)

Popis - uvediete bližší popis jedla

Cena - napíšete cenu jedla. Pokiaľ uvádzate cenu s desatinným miestom, je možné zapísať ho s bodkou alebo čiarkou (príklad: 1.20 alebo 1,20).

Alergény - vypíšte len číslo alergénu, ak je alergénov viac oddeľte ich čiarkou (príklad: 1,3,7)

Dátum - táto položka slúži pre import jedál do menu. Ak chcete aby sa jedlo zapísalo aj priamo do menu na konkrétny deň, je potrebné vypísať ho do tejto bunky vo formáte YYYY-MM-DD (príklad: chceme aby sa na 14.8.2020 priradil slepačí vývar, tak vypíšeme túto bunku 2020-08-14).

(Pozn.: Pokiaľ chcete vypisovať dátum pre import do menu, je potrebné vypísať aj typ výdaja).

Výdaj - vypíšete typ výdaja, ktorý nájdete v časti Strava - Nastavenia - Typy výdajov (napríklad: Obed)

(Pozn.: Pokiaľ vypíšete typ výdaja, je potrebné vypísať aj dátum, keďže tieto položky závisia od seba.)

Stredisko - ak sú vytvorené strediská, vypíšete názov strediska (ak boli vytvorené v časti Zoznamy - Strediská, automaticky sa priraďujú do časti Strava - Dodávatelia)

Polia Dodávateľ, Typ (jedla) a Názov sú povinné údaje. Ak nebudú vyplnené, import jedál neprebehne!

Polia, ktoré nechcete vypisovať (napríklad stredisko, ak nemáte strediská vytvorené), nechávate prázdne.

Pokiaľ používate viacerých dodávateľov, ktorí poskytujú rovnaké jedlo, použite rozdielne názvy jedál. Import používa názov jedla ako identifikačný parameter pre vkladanie do menu.

Ak sa stane, že niektoré položky neboli importované, program vás informuje o presných bunkách v súbore, ktoré boli vypísané nesprávne. Podľa toho si viete opraviť chybne vypísané bunky.

image

Príklad 1:

Vytvorili hlavné jedlo Zemiakové placky od dodávateľa Zjedz ma. Cenu sme stanovili na 3,10 eur a chceme aby sa táto položka automaticky zapísala aj do časti Menu na 11.8. Importný súbor bude vyzerať nasledovne:

image

Príklad 2:

Chceme si vytvoriť polievku a hlavné jedlo od dodávateľa Santorio pre stredisko ZV. Priradiť ich chceme k typu výdaja Obed a chceme aby sa nám zapísali aj do Menu na 11.8.

Takýto import jedál je znázornený aj vo videu:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.