Voľné dni


Voľné dni (dni, kedy zamestnanci nepracujú) sa dajú nastaviť viacerými spôsobmi:

 • v nastavení skupiny
  • využíva sa vtedy, ak sú voľné dni vždy tie isté (napríklad víkend)
 • cez mesačný prehľad dochádzky
  • využíva sa pri nepravidelne rozvrhnutej pracovnej dobe, kde zamestnanci napríklad pracujú štyri dni a štyri dni majú voľno. Vtedy pripadá na deň voľna vždy iný deň.
 • pomocou modulu Plánovanie
  • plánovanie je komplexný modul navrhnutý pre firmy so zložitým plánovaním zmien a teda aj dní voľna

Pokiaľ by ste zamestnancom nenastavili voľné dni niektorým z hore uvedených spôsobov, v dochádzke by tieto dni svietili na červeno ako neukončené dni, pretože by boli brané ako dni s nastaveným denným fondom ale žiadnymi prístupmi. Takisto sa od nastavenia voľných dní odvíja počet pracovných dní prislúchajúcich zamestnancovi v pravej tabuľke mesačného prehľadu dochádzky.


Nastavenie voľných dní v skupine

V dochádzkovom systéme AMS v časti Zoznamy sa nachádza sekcia Skupiny.

image

Po kliknutí na Pridať skupinu sa zobrazia nastavenia skupiny, kde sa nachádzajú aj Voľné dni. Kliknutím na konkrétny deň sa označia / odznačia dni, ktoré majú byť voľné a teda zamestnanci v tieto dni nebudú pracovať. Po akejkoľvek zmene v nastavení skupiny je potrebné stlačiť tlačidlo Uložiť, nachádzajúce sa vpravo dole.

image

Po označení voľných dní sa automaticky zobrazia aj v mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca podfarbené žltou farbou (informuje o tom aj legenda v spodnej časti mesačného prehľadu).

image

Nastavenie voľných dní cez mesačný prehľad dochádzky

Nastaviť voľné dni viete aj prostredníctvom mesačného prehľadu dochádzky zamestnanca. V časti Dochádzka - Mesačný prehľad si označíte dni, ktoré majú byť voľné podržaním klávesy CTRL a kliknutím na konkrétne dni myšou - podfarbia sa na modro (takto viete označiť viacej dní naraz). Následne kliknete pravým tlačidlom myši na niektorý z označených dní a vyberiete možnosť “Nastaviť ako voľný deň”. Program sa Vás opýta, či si naozaj želáte označiť dni ako voľné, potvrďte Áno. Označené dni sa podfarbia na žlto (voľno) a budú mať nulový fond.

image

Nastavenie voľných dní prostredníctvom modulu Plánovanie

Modul Plánovanie slúži na komplexné plánovanie dochádzky zamestnancom. Je potrebné mať Plánovanie zakúpené k licencii, v prípade záujmu kontaktujte našu technickú podporu.

V dochádzkovom systéme AMS sa v časti Dochádzka nachádza sekcia Plánovanie. Obsahuje prehľadný kalendár, do ktorého je možné priamo naplánovať jednotlivé dni dochádzky a teda aj voľné dni.

Pre uľahčenie práce s plánovaním dochádzky sú dostupné filtre v hornej časti, kde si viete zamestnancov vybrať podľa mesiaca, skupiny, strediska alebo zaradenia.

image

Sú dva spôsoby naplánovania dňa ako voľný deň:

 1. Označením dní, ktoré chcete aby boli voľné a stlačením tlačidla “voľný deň” v hornej časti. (Tip: Keď kliknete myšou na konkrétny deň a podržíte, viete označiť ľubovoľný počet dní.) Po úspešnom naplánovaní voľného dňa sa takýto deň podfarbí na žlto a zobrazí sa pri ňom skratka PV (plánované voľno). Na videu nižšie si môžete pozrieť video s týmto spôsobom naplánovania voľného dňa:

  image
 2. Po označení dní, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť “nastaviť voľný deň”. Po úspešnom naplánovaní voľného dňa sa takýto deň podfarbí na žlto a zobrazí sa pri ňom skratka PV (plánované voľno). Na videu nižšie si môžete pozrieť video s týmto spôsobom naplánovania voľného dňa:

  image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.