PREZERANIE VLASTNEJ DOCHÁDZKY PRE ZAMESTNANCOV


AKO PRVÉ JE POTREBNÉ NASTAVIŤ V AMS:

  • Aby mali zamestnanci možnosť prezerať si svoju dochádzku na KIOSKu, je potrebné aby boli k terminálu priradení (v AMS v časti Zoznamy - Terminály administrátor označí KIOSK a klikne na kartu Priradení zamestnanci, kde pomocou šípok presunie zamestnancov z časti nepriradení do priradení).

PREZERANIE VLASTNEJ DOCHÁDZKY PRE ZAMESTNANCOV

Na základnej obrazovke KIOSKu si zamestnanec dotykom označí položku Dochádzka.

image

Po priložení RFID karty alebo čipu na čítačku KIOSKu má zamestnanec možnosť vidieť mesačný prehľad svojej dochádzky - príchody do práce, odchody z práce, odpracovaný čas, nadčas a ďalšie informácie súvisiace s jeho dochádzkou.

Mesačný prehľad dochádzky zamestnancov v KIOSKu je totožný s mesačným prehľadom dochádzky v AMS. Uprostred sa nachádzajú deň po dni dochádzky so zaznamenanými prístupmi, vpravo sa nachádza postranný panel pracovného fondu, odpracovaného času, nadčasu, prerušení prípadne fondov ak boli vytvorené.

Pomocou šípok doprava a doľava (v hornej časti) sa dá posúvať v mesiacoch dochádzky. Takto si zamestnanec môže prezerať aj mesiace spätne.

Pozn.: Tlačidlo Zrušiť na spodnej lište slúži na ukončenie prezerania dochádzky.

image

Po označení dotykom konkrétneho dňa sa zamestnancovi zobrazí náhľad detailu dňa, kde vidí príchody, odchody a vypočítané prerušenia.

Aj v tejto časti sa dá pomocou šípok doprava a doľava posúvať v dňoch, pričom ostane zobrazený detail dňa. Pomocou tlačidla Späť sa zamestnanec dostane do mesačného prehľadu dochádzky.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.